Европейската комисия одобри разширението в употребата на лекарство за сърдечна недостатъчност с намалена фракция на изтласкване (HFrEF). Така терапията ще може да обхване пациенти в целия спектър на левокамерна фракция на изтласкване (LVEF), включително сърдечна недостатъчност с леко намалена или запазена фракция (HFmrEF или HFpEF).

 

Forxiga (дапаглифлозин) на фармацевтичната компания AstraZeneca вече е одобрен за лечение на пациенти с диабет тип 2, HFrEF и хронична бъбречна недостатъчност в повече от 100 страни по света, сред които САЩ, Китай и Япония. Съвсем наскоро получи регулаторни одобрения във Великобритания, Япония и Турция за разширяване на индикацията за сърдечна недостатъчност.


 

Одобрението в Европейския съюз следва положителното становище на Комитета по лекарствените продукти за хуманна употреба през декември 2022 г. и се основава на положителните резултати от изпитването на медикамента във Фаза 3.

 

„Тази по-широка индикация на дапаглифлозин за лечение на симптоматична хронична сърдечна недостатъчност в целия диапазон на фракцията на изтласкване ще помогне на повече пациенти да се възползват от това добре поносимо таргетно лечение. Предефинираме лечението на сърдечните и бъбречните заболявания, използвайки дапаглифлозин за животоспасяващи цели. Поемаме отговорност да предоставим иновативни решения, които да помогнат за справяне със сложността на сърдечната недостатъчност в целия ѝ спектър“, заявява изпълнителният вицепрезидент на компанията Мене Пангалос. 

 

Сърдечната недостатъчност е хронично болестно състояние, което се влошава с течение на времето. Засяга около 15 милиона души в Европа, като приблизително половината от тях стигат до леталитет в рамките на пет години след диагностицирането си. Пациентите с HFmrEF и HFpEF са не само изложени на по-висок риск от терминален край и хоспитализации, но и носят бремето на влошаващи се симптоми и физически ограничения, водещи до ниско качество на живот. 

 

Признаците и симптомите на сърдечна недостатъчност често са неспецифични и се припокриват с други клинични състояния. Те се усложняват от множество взаимосвързани заболявания, по-специално коронарна болест на сърцето, затлъстяване, диабет, дългогодишна хипертония и хронично бъбречно заболяване, което подчертава значението на управлението на риска за пациенти с този комплексен синдром.

 

Референции:

Forxiga approved in the EU for the treatment of symptomatic chronic heart failure. AstraZeneca - https://www.astrazeneca.com/media-centre/press-releases/2023/forxiga-approved-in-the-eu-for-the-treatment-of-symptomatic-chronic-heart-failure.html