Протеин, наречен ZMYND8, повишава резистентността на някои видове глиома към лъчетерапия. Блокирането на гена може да доведе до разработването на лечения, които да подобрят ефективността на радиотерапията.

 

Глиомът е един от най-смъртоносните видове рак и обикновено изисква оперативна екстракция, лъчетерапия и химиотерапия. Подвид на злокачественото заболяване включва мутация на ензим, наречен изоцитрат дехидрогеназа-1 (IDH1). Той е по-малко агресивен от глиомите без мутация. Въпреки това, тези IDH1-мутантни тумори често рецидивират и развиват резистентност към лъчетерапия.


 

Молекулярните основи на резистентността към лъчетерапия в глиоми с IDH1 мутации  е идентифицирано от изследователски екип на Университета Мичиган Рогел - Cancer Center.

 

Първо, учените събират и култивират туморни клетки от пациенти с IDH1-мутантен глиом. След това те блокират мутиралия протеин IDH1 с лекарство и използват транскриптомика и епигеномика, за да открият какви гени са свързани с мутиралия ензим.

 

Ген, кодиращ протеин, наречен ZMYND8, се регулира, когато IDH1 е блокиран. ZMYND8 е идентифициран по-рано като регулатор на реакцията на увреждане на ДНК - процес, при който клетката поправя “счупвания” в своята ДНК. Тъй като радиацията убива раковите клетки, като уврежда тяхната ДНК, IDH1-мутантните глиоми може да са в състояние да устоят на радиацията, като произвеждат повече ZMYND8.

 

Накрая, екипът тества ефектите на лекарства, насочени към отговор на увреждане на ДНК, като инхибитора на PARP памипариб, който е одобрен в Китай за лечение на подтипове на рак на яйчниците в късен стадий. Изследователите откриват, че блокирането на ZMYND8 в раковите клетки работи синергично с памипариб и подобни лекарства, като прави тумора по-податлив на радиация.

 

Към момента се разработват базирани на РНК блокери на ZMYND8, които засилват ефекта от лъчетерапията върху IDH1 мутантния глиом, подобрявайки перспективите за тези пациенти. В предишни изследвания някои от изследователите са работили върху използването на наночастици за доставяне на протеиново лекарство през кръвно-мозъчната бариера за лечение на рак на мозъка. Същата техника може да се използва за доставяне на базирани на РНК ZMYND8 инхибитори.

 

Освен това, този подход може да се комбинира с PARP инхибитори за допълнително засилване на противораковия ефект на лъчетерапията върху IDH1-мутантни глиоми.

 

„Тези тумори почти винаги се повтарят, а когато се появят, туморите са много по-агресивни“, обяснява Мария Кастро, професор по неврохирургия от Университета в Мичиган. 

 

Референции:

Zinc Finger MYND-Type Containing 8 (ZMYND8) is epigenetically regulated in mutant Isocitrate Dehydrogenase 1 (IDH1) glioma to promote radioresistance. NIH - https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36692427/