Алергичните реакции към лекарства не са рядкост в клиничната практика. Алергичната реакция представлява поредица от химични и физиологични процеси, отключени от внасянето на определено вещество в организма. Макар че проявленията на алергичната реакция към различните лекарства могат да бъдат много разнообразни, най-чести са обрив по кожата или гадене и повръщане.

 

Дори и да сме алергични към дадено лекарство, след първия му прием не настъпват никакви забележими смущения. Макар че това не се проявява външно по никакъв начин, срещу лекарството се изработват специфични белтъчни вещества, наречени антитела. Когато повторно приемем същия медикамент, антителата го разпознават и се свързват с него. Когато антителата са свързани с лекарството, те могат да бъдат разпознати от специални клетки, наречени мастоцити, които освобождават големи количества хистамин в кръвта. Хистаминът предизвиква появата на обрив и зачервяване по кожата, дразнене на очната лигавица, оток по устните, лицето и/или по хода на дихателните пътища, което предизвиква свиркащо дишане.


 

В някои случаи може да се достигне до анафилактичен шок, който е много сериозно, потенциално животозастрашаващо, състояние. Симптоми на анафилактичен шок са силно понижение на кръвното налягане, ускорен пулс и сърцебиене, коремни болки, диария, обърканост, затрудняване на дишането, обрив и загуба на съзнание.

 

Съществуват и алергични реакции, които протичат без участието на антитела.

 

Всички или почти всички лекарства имат потенциала да предизвикват алергична реакция, макар че е относително рядко човек да бъде алергичен към повече от 1 – 2 групи лекарства. Това е наистина много благоприятно обстоятелство, което прави лекарствената терапия изобщо възможна. Пеницилинът и структурно сродните му лекарства са най-честите причинители на медикаментозни алергии. Счита се, че различно тежки алергични реакции се появяват в около 0,5% от случаите на приложение на пеницилин и аналозите му. Следващи по честота на алергичните реакции са сулфолекарствата, към които принадлежат някои диуретици, антимикробни и антидиабетни лекарства, някои тетрациклини, антиконвулсанти като фенитоин, карбамазепин, някои нестероидни противовъзпалителни средства, кодеин и др.

 

Повечето от страничните ефекти на лекарствата не се дължат на алергична реакция, а произтичат от механизма на действие на лекарството. Тези странични реакции са предвидими и могат да бъдат минимизирани чрез намаляване на дозата. Алергичните реакции, от своя страна, са непредвидими и не могат да бъдат отслабвани чрез намаляване на дозите, което ги прави сериозен проблем в практиката, особено ако даденото лекарство няма достатъчно ефективен и евтин заместител.

NEWS_MORE_BOX

 

При поява на алергична реакция приемът на алергенното лекарство се прекратява незабавно. В зависимост от тежестта и сериозността на алергичните реакции се пристъпва към амбулаторно или болнично лечение. Леките кожни и/или лигавични прояви могат да бъдат овладяни с перорални антихистамини. По-тежките случаи налагат и прием на кортикостероиди - преднизолон, метилпреднизолон и др. При поява на анафилактична реакция, пациентът веднага трябва да бъде настанен в интензивно отделение, където се прилагат венозно адреналин, кортикостероиди и/или бронходилататори.

 

Тъй като е невъзможно да се предвиди появата на алергична реакция към дадено лекарство, всички медикаменти и особено тези по рецепта, трябва да бъдат използвани с подобаващо внимание, само и единствено според препоръките на лекаря или фармацевта. За някои лекарства като пеницилиновите антибиотици се прави т.нар. скарификационна проба, чрез която се установява дали пациентът е алергичен към тях преди да се приложат. Ако се докаже алергенност, се заменят с алтернативни антибиотици или хиомиотерапевтици.

 

В някои случаи е възможно да се направи десензетизация на пациента към алергенното вещество, при която чрез внимателното му приложение в минимални дози се постига постепенно увеличаване на имунологичния толеранс към него. Тази процедура може да бъде извършвана само от квалифициран алерголог. Ако ползите от алергенното лекарство силно надвишават рисковете, лекуващият лекар може да одобри прилагането му след предварителен курс кортикостероиди. Това е много сериозна мярка, която може да бъде предприета само от лекар.