Някои лекарства, най-често използвани за лечение на синдрома на дефицит на вниманието и хиперактивност при подрастващи и младежи, могат многократно да повишат риска от отключване на психози. Това са резултати от ново проучване, проведено в медицинския факултет на университета в Харвард.

 

Потенциалът на лекарствата да предизвикат психоза е по-голям при по-млади пациенти. В проучването са взели участие младежи на възраст между 13 и 25 години. Те дефинират психозата като състояние, при което възникват халюцинации, обърканост, депресивни състояния, биполярно разстройство и др.


 

Въпреки тези резултати рискът от психози не е голям. Получените данни са събрани по време, в което диагностицирането на дефицит на вниманието и хиперактивност и предписването на лекарства за състоянието са в своя пик. Не е ясно дали в последните 10 години драстично е нарастнал броят на децата с дефицит на вниманието или просто е нарастнал броят на диагностицираните случаи.

 

Д-р Лоран Моран, водещ проучването, разкрива данни, че изписването на лекарства за лечение на дефицит на вниманието напоследък се е увеличило повече от три пъти. Основно се изписват лекарства от групата на амфетамин и метилфенидат. Лекуващите лекари дават информация, че пациенти, които не са имали анамнеза за психоза идват с това състояние.

 

Учените правят анализ на над 221 816 пациенти със синдорм дефицит на вниманието и хиперактивност между януари 2004 и септември 2015. Един на всеки 486 пациенти, лекувал се с лекарство от групата на амфетамина, по-късно има нужда от лечение за психоза. Пациентите, които са се лекували с метилфенидат показват риск от психоза едва 1 на 1046 души.


Проучването включва само младежи, които са били диагностицирани със синдрома скоро и са започнали лечение. В него не влизат пациенти, които вече са били лекувани с лекарствата.

 

Авторите не изключват и възможна злоупотреба с тези медикаменти. Лекарствата производни на метамфетамина се използват често от студенти, които го използват, за да им помогне да учат по-добре. Злоупотребата с такива лекарства неминуемо води до неприятности, една от които е отключването на психози, чието лечение никак не е лесно, споделят психиатрите.

 

Резултатите от проучването са представени в New England Journal of Medicine.