Причините за голяма част от нефаталните случаи на инфаркт през топлите месеци биха могли да бъдат някои от медикаментите, които хората приемат, констатират изследователи.

 

За пациентите, които имат коронарна болест на сърцето, бета-блокерите могат значително да подобрят преживяемостта и качеството на живот, а аспиринът и други антитромбоцитни медикаменти биха могли да понижат риска от инфаркт.


 

Въпреки тези позитиви според новото изследване бета-блокерите и антитромбоцитните медикаменти биха могли да повишат риска от инфаркт в по-топлите месеци от годината.

 

Факторите в околната среда като замърсен въздух и студено време могат да бъдат причина за сърдечен удар. Разкрити са все повече доказателства, че горещото време също може да повиши риска от инцидент. Епидемиолозите продължават да работят, за да установят кои групи от хора са най-уязвими към тези екологични промени.

 

С помощта на регистър от данни, екип от специалисти анализира 2494 случая на хора с преживян нефатален инфаркт в Аугсбург, Германия, по време на толите месеци в годината - от май до септември.

 

При анализа на данните се установява, че хората, които приемат бета-блокери и антитромбоцитни медикаменти имат по-висок риск от инфаркт през горещите дни, в сравнение с дните с по-ниски температури.

 

Резултатите показват 63% повишаване на риска от инфаркт при хора, приемащи антитромбоцитни медикаменти и 65% повишение при тези, с включени бета-блокери в терапията.

 

За хората, които приемат и двата вида лекарства рискът е по-висок със 75%. При такива, които не приемат нито един от тези медикаменти рискът от инсулт в по-горещите дни не е променен.

 

При сравняване на по-млади пациенти на възраст от 25 до 59 години, с по-възрастни - от 60 до 74 години, специалистите забелязват по-ниска честота на коронарна болест на сърцето сред по-младите.

 

Тези от тях, които приемат бета-блокери и антитромбоцитни лекарства обаче, е отбелязан по-голям риск от поява на инфаркт, свързан с по-високите температури, отколкото при по-възрастните пациенти, въпреки по-голямата честота на сърдечносъдовите заболявания сред по-възрастните.

 

Резултатите от проучването показват, че заедно с настъпващите климатични промени, рискът от инсулт при пациенти със сърдечносъдови заболявания може значително да се повиши.

 

Изследването е публикувано в сп. Nature Cardiovascular Research.

 

Референции:

https://medicalxpress.com/

https://www.nature.com/articles/s44161-022-00102-z