Европейската агенция по лекарствата започна преразглеждане на лекарствата за лечение на множествена склероза с активна съставка натализумаб.
 
Целта на този преглед е да се прецени дали препоръките, дадени на медицинските специалисти и пациентите за това как да се справят с вече известния риск от прогресивна мултифокална левкоенцефалопатия трябва да бъдат преразгледани в светлината на налични нови научни доказателства.
 
Прогресивната мултифокална левкоенцефалопатия е рядък вид мозъчна инфекция, която се причинява от вируса на Джон Кънингам и има симптоми, които могат да наподобят тези на атака на множествена склероза. При нея може да се стигне и до тежка инвалидизация или смърт.
 
Вече е известно, че този риск се увеличава с нарастване продължителността на приема на натализумаб, особено при пациенти, лекувани с медикамента в продължение на повече от две години.
 
Същата тази опасност нараства, и ако преди започването на терапията пациентът е използвал имуносупресивни средства или е имал положителен резултат за антитела срещу вируса, който причинява този вид мозъчна инфекция.
 
Научните доказателства за прогресивната мултифокална левкоенцефалопатия бързо нарастват.
NEWS_MORE_BOX
 
Нови данни сочат, че най-вероятно ще се наложи да бъдат преразгледани използваните досега методи за изчисляване на риска от появата й, както и че при безсимптомни пациенти може да се наложи да бъде увеличена честотата на препоръчваните до момента изследвания за инфекцията.
 
Освен това, във връзка с разработените наскоро нови диагностични тестове, е необходимо да се прецени дали това оказва влияние върху настоящите препоръки за предписване.
 
Очаква се Eвропейската агенция по лекарствата да направи оценка на наличните данни за опасността от усложнения при приема на натализумаб с цел по-доброто му описание, както и за определяне на съответни мерки, които да сведат този риск до минимум.
 
Контролният орган ще издаде становище относно това дали са необходими промени в разрешението за употреба на този лекарствен продукт.
 
Натализумаб се използва за лечение на възрастни пациенти с високоактивна множествена склероза - неврологично заболяване, при което възпалението разрушава защитната обвивка на нервните клетки.
 
Препаратът не позволява на клетките, които причиняват това възпаление, да достигнат до мозъка и по този начин намалява неврологичното увреждане, причинено от това заболяване.