Според резултатите от проучване публикувано на 25 юни в Diabetes Care при по-младите пациенти с нарушен глюкозен толерантност или диабет тип 2 не се запазва способността на организма да произвежда инсулин – нито от първоначалното лечение с дългодействащ инсулин с последващо добавяне на метформин, нито метформин, приложен самостоятелно.


Тези резултати са следствие проследяване на 91 деца на възраст между 10 и 19 години. Разделени на две групи – като при едната пациентите са получили лечение с дългодействащ инсулин в рамките на 3 месеца, след което последващите 9 месеца с метформин. При втората група участниците получават 12-месечна терапия единствено с метформин.


След приключване на тези 12 месеца и при двете групи участници в изследването се прави мониторинг на резултатите в рамките на 3 месеца от края на лечението. Резултатите показват, че диабетът тип 2 напредва по-бързо при по-младите, за разлика от наблюдаваната прогресия при възрастни, въпреки сходното лечение.Според доктор Елън Лешек понастоящем само два медикамента са одобрени за лечение на диабет тип 2 при деца и юноши, но, за съжаление, приложението им не води до забавяне прогресията на заболяването.


Според друго проучване при по-младите пациенти с диабет тип 2 е налице по-изявена инсулинова резистентност. Като причина за по-бързата прогресия на заболяването се посочва по-бързото отпадане функцията на бета-клетките на панкреаса, произвеждащи инсулин.


Според д-р Кристен Надо макар и с добри резултати от лечението с метформин при по-млади пациенти, то е само временно решение и е необходимо търсенето на други опции за лечение прогресията на заболяването при младежите.


NEWS_MORE_BOX


До скоро диабет тип 2 се проявяваше предимно при по-възрастните, поради което за лечението му при по-младите все още няма достатъчно натрупана информация и съответно утвърдени правила за терапия.


Според д-р Грифин Роджърс лечението на диабет тип 2 при деца и юноши все още се надгражда и развива. Но изследванията в тази насоки е важно да продължават, за да се подсигури качеството на живот и неговата продължителност при тези пациенти.