Както вече стана дума, за болестта на Алцхаймер няма специфично лечение, което налага симптоматично такова.


Rivastigmine. При това състояние нивата на някои невромедиатори са силно понижени. Rivastigmine действа като обратимо инхибира ензимите ацетил- и  бутирил-холинестераза и по този начин се повлияват нивата на ацетилхолин в мозъка. Медикаментът се резорбира бързо в стомашно-чревния тракт като максимални плазмени концентрации се достигат около час след перорална употреба. Метаболизира се в черния дроб и се изхвърля чрез бъбреците. Потискането на ензимите продължава около 8-10 часа.

 


Намира приложение при лечение на лека до средно тежка форма на болестта на Алцхаймер. Първоначално се приема в доза 1,5 мг, два пъти дневно по време на хранене като дозата постепенно се увеличава до 6-12 мг дневно. Особено добре повлиява когнитивните нарушения при деменция. Нежеланите ефекти включват гадене и повръщане, анорексия, диспепсия, астения (лесна уморяемост) и загуба на телесна маса.
 

Galantamine е алкалоид, изолиран от блатното кокиче (Galanthus nivalis). Получава се синтетично. Галантаминът може да се разглежда като най-древното ноотропно средство, тъй като използването на Galanthus nivalis датира още от времето на Одисей. Освен като ацетилхолинестеразен инхибитор, галантамин възбужда никотиновите рецептори, свързвайки се алостерично с тях.

 

Въведен е в клиничната практика преди повече от 40 години. Приема се първоначално в по-ниски дози (4мг, два пъти дневно) за един месец като дозата постепенно се увеличава до 24 мг дневно. Галантамин подобрява когнитивната функция, ежедневните дейности и  поведенческите симптоми. Нежеланите реакции включват гадене, повръщане, диария, нарушения на съня.

 

Selegiline. Той е от групата на антипаркинсоновите лекарства. Действа като инхибира моноамино оксидаза-В (МАО-В). Като класически антиоксидант, витамин E се използва в лечението на Алцхаймер като клетъчно невропротективно средство. С тези два продукта се постига намаляване на невроналната дегенерация като резултат от техните антиоксидантни ефекти.

 

Гинко Билобата е фитопродукт, който повишава способността за запаметяване като подобрява мозъчния кръвоток. 


В терапията на болестта на Алцхаймер място намират и ноотропните лекарства. Това са медикаменти, които оказват пряко активиращо влияние върху интегралните механизми на мозъчната функция.