Различни лекарствени вещества, които се използват при лечение на кашлица, причинена от настинка или грип, биха могли да помогат на пушачите да откажат тютюнопушенето. Това разкри екип от изследователи на Медицинския колеж Пен Стейт и Университета на Минесота.

 

Тютюнопушенето значително вреди на здравето, повишава сърдечносъдовия риск, както и риска от поява на редица заболявания - онкологични, респираторни и други.


 

Генетичната последователност в генома на всеки човек може да определи вероятността от това той да започне употребата на никотинови продукти, както и риска от последваща зависимост.

 

В своето проучване учените изпозват база от данни, която включва информация за различната генетична последователност на над 1,3 милиона души. Те ги анализират с помощта на машинно обучение.

 

Машинното обучение е дял от науката за изкуствен интелект. Той се основава на създаване, изследване и развитие на различни математически алгоритми, чрез които да се интерпретира голям обем от данни.

 

По-голяма част от генетичните данни в изследването са на хора с европейски произход. Поради тази причина специалистите са пригодили машинното обучение за изучаването на този тип данни.

 

Екипът успешно идентифицира над 400 гена, които имат пряка връзка за предразположенито към тютюнопушене.

 

Някои от наблюдаваните гени са с извесна роля, която е от значение за тютюнопушенето. Например тези, които са отговорни за производството на никотиновите рецептори

 

За останалите гени обаче изследователският екип има за цел да определи ролята, която всеки от тях играе в биологичните пътища и използвайки тази информация, да установи кои от вече удобрените медикаменти ги повлияват.

 

Учените успяват да идентифицират над осем лекарствени вещества, които потенциално могат да подпомогнат отказването от тютюнопушенето. Някои от тях включват Dextromethorphan, който се използва за лечение на кашлица, появила се в резултат на настинка или грип, и Galantamin, който се използва при лечението на болест на Алцхаймер.

 

Приложението на вече разработени и одобрени медикаменти при различни състояния значително може да улесни здравните работници, както и техните пациенти.

 

Информацията от проучването е публикувана в сп. Nature Genetics.

 

Референции:

https://www.nature.com/articles/s41588-022-01282-x