Микроорганизмът принадлежа към семейство Legionellaceae и е открит едва през 1976 г. – като причина за разразила се епидемия от тежка и бързопрогресираща пневмония с висока смъртност сред участниците в конгрес на Американския легион, откъдето идва и наименованието на групата микроорганизми. Те предизвикват заболяване, наречено легионелоза, което може да се предизвика от повече от 10 вида легионели, най-често изолирана от които е Legionella pneumophila.


Микроорганизмът е Грам-отицателна пръчица, не образува спори и притежа ресни, които имат отношение към придвижването. Освен това притежават фимбрии, които имат роля към захващането им към лигавицата на дихателните пътища.


Легионелите синтезират ендотоксин, който освен потенциал за прогресия на възпалителните реакции има отношение и към протекция спрямо клетките на имунната система.При естествени условия микрорганизмът причинява заболявания само при човека. Естествена среда за обитание са сладките води, в някои случаи почвата и местата с натрупване на тиня. Заразяването се осъществява по въздушен – аерогенен механизъм – при вдишване на водни или почвени микроаерозоли, които съдържат микроорганизма.


Фактори за разпространение са водоснабдителни системи – кранове, душове, резервоари; климатични инсталации; индустриални охладителни системи; лечебни аерозолни апарати; овлажнители на въздуха и други. Изброените съоражения имат отношение към възникването на епидемични взривове в хотели, болници, което води до спорадични епидемии от легионелоза.


NEWS_MORE_BOX


Входна врата на инфекцията са най-малките разклонения на бронхите и алвеолите на белия дроб. Бързото размножаване на легионелите и отделянето на токсини води до бързо развиващи се пневмонични процеси и обща интоксикация на организма. Клинично се развиват две форми на заболяването – пневмония (наричана първоначално „легионерска болест“) и непневмонична форма – треска Понтиак.


Материали за изследване са храчка, трахеални аспирати, бронхиални промивни води от болен, а от външната среда – проби вода, смивове от утайка във водопроводни съоражения и други.


За култивиране на микроорганизма при микробиологично изследване се използват специални среди. Като необходимото време за получаване на резултат е 3-7 денонощия, в по-редки случаи и до 10. За бързо откриване и идентифициране се използва имунофлуоресцентният метод.