Системния лупус еритематодес е хронично автоимунно заболяване, което прогресивно уврежда фунцията на множество органи. Прилаганото понастоящем лечение не е специфично за болестта и има сериозни странични ефекти.

 В Университета в Страсбург са идентифицирали протеин, наречен от тях Р140, който ефективно лекува лупус при мишки. Започнати са и клинични изпитвания, като предварителни данни бяха публикувани на 26 ноември в интернет-страницата на списание Arthritis & Rheumatism. Резултатите са обнадеждаващи.

Част от проявите на заболяването са кожни и лигавични лезии, повишена фоточувствителност, засягане на стави, серозни обвивки, бъбреци, сърце и бял дроб, неврологични усложнения, смущения в хемопоезата и др. С годините терапевтичният котнрол се подобрява прогресивно. Най-често прилагани са кортикостероидите и имуносупресори.

Според екипа от Страсбург, пептида Р140 може да възстанови нарушенията в собствената имунна система - основен патогенетичен проблем в заболяването. При мишки преживяемостта сред болни от лупус мишки е била сравнима с тази на незасегнати. Значително са подобрени симптомите, свързани със стави и бъбреци.

Активното вещество и развититето му е откритие на ImmuPharma. Клинични изпитвания са проведени включително и в нашата страна сред 20 пациента със СЛЕ, средството е прилагано подкожно на 15-дневни интервали. Единствения страничен ефект е зачервяване на инжекционното място. Установява се значително намаление нивото на типичните антитела. Няма данни за потискане на имунната система, както при съвременното лечение. В момента тече следващата фаза от клиничното изпитване в някои страни в Европа и Южна Америка.