При раково болните пациенти се наблюдава повишен риск от сериозна коронавирусна инфекция и последващи усложнения. Ваксинацията при тези пациенти се препоръчва, но дали тя е високо ефективна не беше напълно изяснено.

 

Ново проучване, проведено от екип на Медицинския университет във Виена и Виенската обща болница успя да опише разлики в резултатите след ваксинацията на онкоболни пациенти, при които се прилага различни видове лечение.


 

При пациенти, които се подлагат на химиотерапия, се наблюдават по-ниски нива на антитела, от колкото при тези, лекуващи се чрез таргетна терапия (прицелна терапия).

 

Матиас Прейсер е водещ изследовател и заедно със своя екип от учени наблюдават процесите на продукция на антитела след ваксинация срещу коронавирус при над 600 пациенти, разделени в две групи и при контролна група, съставена от здравия болничен персонал.

 

Направеното проучване е публикувано в сп. JAMA Oncology с водещи автори Максимилиан Мейр от Отдела по онкология и Джулия Бергер.

 

Основното, което са наблюдавали изследователите, е, че формата на лечение на рак влияе върху реакцията на ваксината. Най-ниските нива на антитела се наблюдават при лечение на кръвен рак, което включва таргетиране на малигнени B-клетки, от които нормално се образуват антителата на имунната система.

 

При здравите лица и при пациентите болни от рак нивата на антитела са по-високи след пълна имунизация с лицензираните ваксини срещу коронавирус, отколкото след получаване само на една доза.

 

Въпреки това нивата на антителата при клинично здравата група от хора са по-високи от туморно засегнатите. Не се наблюдават съществени разлики, при получаване на нееднакви ваксини. Особено сред ваксинираните с РНК-ваксини, каквито са Moderna и PfizerBioNTech.

 

В заключение ваксинацията при раково болни пациенти се препоръчва, въпреки че очакваните резултати не са равни на тези при здрави хора. Данните показват, че повечето пациенти синтезират антитела срещу спайк протеина на COVID-19.

 

За да се постигне оптимална защита срещу CОVID-19, особено при онкоболни пациенти, е препоръчително, освен ваксинацията срещу вируса, да се спазват хигиенните норми и противоепидемичните мерки за предпазване. Също така, се репоръчва и регулярно тестване.

 

 

Източници:

https://medicalxpress.com/news/2021-10-cancer-treatment-coronavirus-vaccine-response.html

https://jamanetwork.com/journals/jamaoncology/fullarticle/2784649