Витамин D е мастноразтворим витамин, който набавяме чрез храната под формата на ергокалциферол (D2) и синтезираме в кожата под действието на УВ-лъчите като холекалциферол (D3). Той играе ролята на хормон със системно действие, касаещо изключително калциево-фосфорната обмяна и всички свързани с нея физиологични процеси. Витамин D се намесва в процеси като клетъчната пролиферация и диференциация и програмираната клетъчна смърт.

 

 


В организма той претърпява редица биохимични промени, корелиращи с хормолната му активност. Те се извършват на различни нива, от които ключови са хидроксилирането в черния дроб и бъбреците. При някои заболявания набавянето или метаболизирането на витамин D е опорочено, водейки след себе си сериозни поражения върху калциево-фосфорната обмяна. Познаването на неговата обмяна позволява приложението на фармацевтични средства с метаболитите му в зависимост от патогенетичните промени при дадено заболяване. Най-голямо приложение в практиката намират следните медикаменти.

 

 

Холекалциферол се използва под формата на перорален маслен разтвор, 1ml (около 24 капки) от който се равнява на 0,5 mg холекалциферол (вит D3) или 20 000UI. Дозира се на капки, като 1 капка съдържа около 500 UI витамин D. Всяка майка познава препарата поради най-честото му приложение – профилактиката на рахит при кърмачетата. В подходящи дози холекалциферолът се използва и за лечението на рахита и остеомалация, при остеопороза, при заболявания, довели до понижение функцията на паращитовидните жлези, също участващи в калциево-фосфорната обмяна (тук в много по-висока доза – до 30 капки дневно). Холекалциферол се прилага за профилактика намаляването на костната плътност при употреба на медикаменти с такъв страничен ефект, класически пример за което е дълготрайното лечение с кортикостероиди. Приема се при хранене.

 

 

Калцитриолът (calcitriol) представлява 1,25 (ОН)2 витамин D – активният метаболит на витамин D, получаван физиологично след хидроксилиране в черния дроб и бъбреците. Препаратът е под формата на капсули от 0,25 и 0,5µg. Най-голямо е приложението на калцитриола при хронична бъбречна недостатъчност, водеща до смущения в калциево-фосфорната обмяна, вследствие потиснатото метаболизиране на витамина, но и не само, и при състояния на хипопаратиреоидизъм (именно произвежданият от тези жлези паратхормон стимулира хидроксилирането на витамина в бъбреците). Калцитриол е показан и при различни форми на рахит, остеопороза. Започва се с минимална доза, според индивидуалните потребности до оптимизиране на електролитните нива в кръвта. Приема се след хранене.

 

 

Алфакалцидолът (alpha calcidol) е друг препарат за избор при заболяванията на калциево-фосфатния контрол. Той представлява предварително хидроксилиран на първо място метаболит на витамин Д, с което се избягва необходимостта от хидроксилирането му в бъбреците, а след преминаване през черния дроб се получава активният 1,25 (ОН)2 витамин D. Предлага се под формата на капсули от 0,25, 0,5 и 1,0µg. Показанията за лечение са сходни с гореописаните. Приемат се с пълна чаша вода.

 

 

Дихидротахистерол (dihydrotachysterol) е перорален маслен разтвор. Един милилитър (24 капки) съдържа 1 mg активно вещество. Метаболитът е стеричен аналог на витамин D, който не изисква хидроксилиране в бъбречната тъкан под контрола на паратхормон. Дихидротахистеролът се прилага при хипопаратиреоидизъм. Началната доза е от 12 до 36 капки, титрирана впоследствие според електролитния отговор. Приема се на гладно или след храна.

 

 

Профилактиката и лечението с витамин D се провежда под лекарски контрол обикновено със съдържащ калций препарат. Необходимо е провеждането на редовен контрол на нивото на калция и фосфатите в кръвта с оглед постигането на желания терапевтичен резултат от една страна и предотвратяване предозирането на препарата и настъпване на хиперкалциемия от друга. При маслените разтвори отговорът настъпва по-бавно предвид липофилното естество, но резултатът е по-траен, а опасността за витамин D интоксикация – по-голяма и по-трудна за овладяване.