При пациентите с ранен стадий на рак на гърдата, които са подложени на облъчвания от лявата част на тялото, има повишен риск от развитие на сърдечно заболяване според проучване, публикувано в JAMA Internal Medicine.
 
Учените от Медицинския център към Университета в Колумбия в Ню Йорк обясняват, че предишни проучвания също правят предположения относно връзката между радиационното облъчване при туморното заболяване и сърдечносъдовите проблеми
 
За целта на проучването изследователите анализират 48 пациенти, диагнистицирани с най-ранния стадий на рак на гърдата. При този етап на заболяването реално няма наличие на тумори, но ракови клетки присъстват в 1 от 3 от аксиларните лимфни възли
 
Всички пациентки са лекувани след 2005 г. в Отделението по радиационна онкология към Университета в Ню Йорк. Рискът от развитие на сърдечносъдово заболяване при пациентките е изчислен за 20-годишен период, след радиотерапията. Той се определя посредством няколко фактори:
NEWS_MORE_BOX
 
  • нивата на радиация, на която пациентът е изложен;
  • рисковите фактори за сърдечносъдови заболявания за всеки един пациент, като тютюнопушене, хипертония;
  • страната на тялото, изложена на лъчението;
  • положението на тялото;
  • коронарни проблеми, вследствие на лъчитерапията.
 
Резултатите сочат, че най-висок е рискът при жените, които са изложени на облъчване от лявата страна на тялото и са легнали по гръб. Пациентките, при които този риск е най-нисък, са тези, които са изложени на лъчение от дясната страна на тялото. 
 
Оказва се, че когато пациентът е легнал по корем, вредата от лъчетерапията намалява.