Квантовите компютърни технологии на Google навлизат във фармацевтичната индустрия и ще се използват за разработването на нови лекарствени продукти.

 

Това съобщават от най-голямата частна фармацевтична компания в света – немската Boehringer Ingelheim, която е сключила договор за сътрудничество с Google Quantum AI – лабораторията на Google за изследвания в областта на изкуствения интелект.


 

Двете компании ще проучат ефектите от приложението на квантовите компютри в симулациите на молекулярната динамика.

 

Най-новите технологии за квантови изчисления в научноизследователската и развойна дейност във фармацията ще се проучват в специално създадена за целта квантова лаборатория.

 

Boehringer Ingelheim вече има опит в компютърната разработка и компютърното моделиране на лекарствени продукти. Тя е първата фармацевтична компания в света, която обединява сили с Google за употреба на квантовата компютърна техника в областта на фармацията.

 

През последните години Boehringer Ingelheim инвестира в разнообразни дигитални технологии с приложения в ключови области, като Boehringer Ingelheim изкуствен интелект (AI), машинно обучение и наука за данните.

 

Те ще се използват за по-добро изучаване на заболяванията, техния механизъм и биомаркери, както и дигиталната терапевтика.

 

„Едно от най-очакваните естествени и потенциално трансформиращи приложения на квантовите компютърни технологии е изключително прецизното моделиране на молекулярните системи“, посочват от Google.

 

Алгоритмичната структура на днешните традиционни компютри не позволява симулирането и анализа на молекулите, свързани с механизмите на заболяванията. За разлика от тях, квантовите компютърни технологии имат потенциал за прецизна симулация и сравнение на много по-големи молекули от тези, за които това е постижимо в момента.

 

По този начин се създават нови възможности за фармацевтични иновации и терапия на редица заболявания, съобщават от Boehringer Ingelheim.

 

Фармацевтичната компания ще засили инвестициите си в квантови компютърни технологии и в привличането на водещи експерти в областта на квантовите компютри от академичните среди, индустрията и квантовите специалисти.

 

Разработките й са в областта на хуманната, ветеринарна медицина и биофармацията. Нетните продажби на Boehringer Ingelheim през 2019 година са в размер на близо 19 млрд. евро.