Според ново проучване, публикувано в списание Journal of Thrombosis and Haemostasis, се предполага, че една от основните причини за дългия COVID-19 най-вероятно са промените в кръвосъсирването, които настъпват още по време на самото заболяване.

 

COVID-19 се характеризира с нарушения в коагулацията на кръвта и това е така, защото SARS-CoV-2 предизвиква повишен имунен отговор, който води до синтез на голямо количество субстанции на възпалението.


 

Цитокиновата буря увеличава нивата на тромбин – белтък, който активира коагулационната каскада и благоприятства образуването на тромбози. Това от своя страна може да доведе до органна недостатъчност и летален изход.

 

Проучване на Университета по медицина и здравни науки в Ирландия показва, че причината за повишеното тромбообразуване е нарушеният дисбаланс между две молекули: факторът на Вилебранд и неговият регулатор ADAMTS13, който има антикоагулатен ефект.

 

Продължителният COVID-19 се проявява с различна клинична изява и симптоми, засягащи всички системи. Основните оплаквания включват умора, кашлица, задух, умора при леки натоварвания, намалена концентрация, нарушения в паметта и когнитивните функции.

 

Тези симптоми могат да се задържат от седмици до месеци след прекарана инфекция от SARS-CoV-2 и засягат милиони пациенти в цял свят.

 

Изследователите са проследили кръвните изследвания на 50 пациенти, засегнати от дълъг COVID-19 и са установили различия в маркерите за коагулация, в сравнение с тези показатели при здрави пациенти.

 

При пациенти, които са прекарали тежка форма на COVID-19 и са имали нужда от хоспитализация, тези показатели са били по-високи.

 

Въпреки това и при пациенти, прекарали по-лека форма на заболяването, които са се лекували в домашни условия, също са се наблюдавали промени в нивата на тези маркери.

 

При всички изследвани пациенти параклиничните данни за възпалителен процес са били вече нормализирани, единствено показателите свързани с коагулацията са били повишени.

 

Основен маркер за коагулацията на кръвта е Д-димера, който представлява белтъчен комплекс. Установено е, че при пациенти с повишени стойности на Д-димера, умората и намалената физическа сила и издръжливост са по-често срещани симптоми.

 

Според проучванията, най-вероятно основна роля в развитието на продължителния COVID-19 има засягането на коагулационната каскада на кръвта, дори след овладяване на възпалителните процеси в организма.

 

Разбирането на причините за дългия COVID-19 е в основата на напредъка в приложението на различните терапевтични подходи за справяне с инфекцията и последиците от нея.

 

Източници:

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jth.15490

www.sabervivirtv.com