Редица заболявания изискват разреждане на кръвта или за кратък или по-продължителен период. Такива са инфаркта на миокарда, исхемичния мозъчен инсулт, белодробна тромбоемболия, дълбока тромбоза в коремната кухина или някой от крайниците и много други. Нерядко приемът на един или няколко такива медикамента продължава месеци или години. Освен като вторична профилактика след преживян съдов инцидент, лекарства за разреждане на кръвта могат да бъдат изписани на болни с висок риск или хора с генетичен дефект в някоя от стъпките на кръвосъсирването.
 

Какви са лекарствата за разреждане на кръвта?

Има няколко основни групи медикаменти за тази цел. Тромботичните антиагреганти потискат „слепването“ на тромбоцитите в съсиреци. Пример са ацетилсалициловата киселина, която действа чрез COX-1 инхибиция и простагландинови аналози, които активират синтезата на простагландини. Към съвременните (нови) антиагреганти спадат тиенопиридини и дезинтегрини, като основни представители са Клопидогрел, Празугрел и Тирофибан. Фибринолитиците, от своя страна, директно увеличават количеството фибринолизин (плазмин). Използват се в първите часове на инфаркт, инсулт, белодробна емболия и имат изключително висока ефективност. Оосновни представители са Алтеплаза, Стрептокназа, Урокиназа. Те имат обаче и много противопоказания предвид мощния си ефект.
 
Другата основна група медикаменти са антикоагулантите. Стар и изпитан техен представител е хепаринът, който осъществява своето действие свързвайки се с антитромбин III и увеличавайки многократно ефекта му. Нискмолекулните (фракционирани) хепарини (Еноксапарин, Надропарин) блокират фактор X на коагулаионната каскада. Фундапаринукс е нов вид синтетичен нискомолекулен хепарин. Перорални медикаменти са кумариновите антагонистите на Витамин К (Аценокумарол и Варфарин). Към новите антикоагуланти, които все повече изместват по-старите класове, спадат директните инхибитори на фактор Xa (Ривароксабан) и директните тромбинови инхибитори (Дабигатран).
 
Всички тези медикаменти имат свои индикации, особености на приложение и дози. С тхното приложение обаче има някои общи проблеми, на които съвременната медицина се старае да даде отговор. От една страна е постигането на достатъчно качествено и продължително лечение или профилактика. От друга страна стои желанието за минимум нежелани странични ефекти. Най-сериозният от тях е нежеланото кървене. То варира от съвсем незабележимо (окултно) до животозастрашаващо с кръвоизливи от стомашно-чревния тракт и централната нервна система
 
Рискът от подобно усложнение се увеличава многократно при възрастни хора, както и при болни с подлежащи други заболявания. Честотата му нараства колкото по-мощен е прилаганият препарат. Но дори в ниска доза една дългогодишна профилактика не бива да се подценява. Разбира се, предозирането на всички тях може да бъде много опасно.
 

Антидоти и спиране на кървенето

Първата крачка за предпазване от нежелано кървене е избирането на правилния медикамент и спазването на препоръките за неговото приложение. Дори и широко използваната ацетилсалицилова киселина може да доведе до остро кървене ако се предозира. Витамин К антагонистите имат много широко приложени, но при тях се следят нивата на INR в различни стойности според конкретното заболяване. При INR над 5 силно се увеличава рискът от животозастрашаващи кръвоизливи. Днес т.нар. нови антикоагуланти са силно препоръчвани именно поради лесното дозиране и липса на нужда от постоянно мониториране.
NEWS_MORE_BOX
 
Много от тези лекарства имат т.нар. антидоти, които да им противодействат и неутрализират. Те влязат в съображение при предозиране както и при необходимост от бързо инактивиране на приемания медикамент. За Хепарина това е Протамин сулфат. Той свързва и инактивира хепарина, но също така и нискомолекулните фракционирани хепарини. Кумариновите антикоагуланти се блокират чрез приложение на Фитоменадион (Витамин К1). Той се прилага се в комбинация с биофлавоноиди.
 
Предозирането на дабигатран може да се повлияе от приложение на специфичен антагонист Идаруцизумаб Медикаментът представлява фрагмент от антитяло, който моментално фиксира дабигатран без да интерферира с цялата антикоагулантна каскада. За ривароксабан подобен антагнист е андексанет алфа. В процес на проучване и активно търсене са антагонисти на всички останали препарати. Голяма доза ефект се постига и при приложението на прясно замразена плазма. В тежките случаи се налага и хирургична хемостаза чрез оперативно коригиране на кървсящата зона ако това е възможно.