С помощта на специфични кръвни показатели може да се определи вероятността от фаталитет или тежко инвалидизиращо нарушение сред пациенти с мозъчна травма. 

 

Това са установили изследователи от Калифорнийският университет в Сан Франциско, Университета на Пенсилвания и Университета на Мичиган.


 

Специалистите правят кръвни тестове в деня на настъпил инцидент на 1696 пациенти с черепно-мозъчна травма, използвайки Abbott i-STAT Alinity, който представлява преносим кръвен анализатор и ARCHITECT за анализи.

 

Резултатите от тези кръвни изследвания са сравнени след шест месеца със състоянието на пациентите, като е използвана разширената скала на Глазгоу. Това представлява неврологична скала, чиято цел е да даде надеждна и обективна оценка на степента на съзнание на пациента.

 

Приблизително две трети от пациентите са мъже, а средната им възраст е 39 години. Те са оценени в 18 травматологични центъра, причинени предимно от пътнотранспортни произшествия или падания.

 

Шест месеца след нараняването 7% от пациентите са загинали, 14% имат много сериозни увреждания, засягащи качеството им на живот, като по-тежките наранявания варират от вегетативно състояние до тежко увреждане, изискващо ежедневна грижи от друг човек.

 

Останалите 67% от пациентите се възстановяват, но непълно. Някои от тях имат умерени увреждания, изискващи помощ извън дома, други страдат от леки инвалидизиращи неврологични или психологически дефицити.

 

Изследователите стигат до заключението, че чрез кръвните тестове в деня на инцидента би могъл да се предвиди рискът от фаталитет в рамките на шест месеца.

 

Тази информация би могла да насърчи клиницистите да бъдат по-решителни да започнат или продължат животоспасяващо лечение за даден пациент.

 

Съвременните грижи за травматични пациенти могат да доведат до много добри резултати при хора с тежки наранявания, за които някога рискът и прогнозите от специалистите не са били оптимистични.

 

Екипът от изследовате отбелязва още, че структурните мозъчни увреждания, открити чрез компютърна томография и ядрено-магнитен резонанс, са независим предиктор за риска от инвалидизация, невлияеща в голяма степен на ежедневието на пациентите с леки черепно-мозъчни травми.

 

Проучването е публикувано в сп. The Lancet Neurology.

 

Референции:

https://www.thelancet.com/journals/laneur/article/PIIS1474-4422(22)00256-3/fulltext