Кръвен тест може да бъде използван за проследяване на развитието на метастази от рака на гърдата, за проследяването на отговора им на различни терапии, включително химио-,имуно- и лъчетерапия, твърдят учени от института за изследване на раковите заболявания в Лондон.


Почти всички смъртни случаи се дължат на метастази на тумора. Метастазите са вторични огнища на заболяването в други органи, като костите, черния дроб и яйчниците, които могат да се контролират за известно време, но са нелечими засега. 


Вследствие на развитието на разсейки на трудно достижими места, вземането на проби може да бъде изключително болезнено и трудно, което прави изследването на метастазите трудно.В програма за бързо аутопсия, водeна от д-р Питър Бари, гръден хирург в болница “Royal Marsden”, били включени две жени с вторичен рак на гърдата, съгласни да дарят раковата тъкан след настъпване на смъртта им. Това позволило на екип от хирурзи, онколози и патолози, веднага да вземат раковата тъкан от тялото, съхранявайки различни молекули, важни за изследването на различни патогенетични механизми.


10 от 12 тумора в първия пациент се развили вследствие на „моноклонално засяване“, което означава, че са произлезли от една единствена клетка от първоначалния тумор. При втория пациент, абсолютно всички метастази произлезли по този начин. Ако моноклоналното разпространение на рака е основният му механизъм за метастазиране, учените смятат, че проследяването на заболяването е възможно.


Екипът разработил тест за откриване на раково ДНК, за да определят развитието на вторичния рак на гърдата. Бързорастящите и делящи се клетки претърпяват промени в генетичния си материал. Учените открили, че анализирането на фрагменти от раково ДНК в кръвта на пациентите, може да представи „молекулярния часовник“ на раковата клетка, от която е молекулата и колко пъти се е делила тя. Резултатите били използвани за изграждането на родословно дърво на раковите клетки и заедно с количеството раково ДНК в кръвта, учените придобили информация кои метастази са най-активни.


Учените се надяват с допълнителни проучвания да създадат кръвен тест, ранно откриващ метастазиращи или рецидивиращи клетки след терапия и се надяват той да може да бъде приложен и при други видове рак.

 

Източник:

https://www.news-medical.net/news/20201127/e28098Molecular-clocke28099-blood-test-could-help-identify-actively-growing-tumors-in-metastatic-breast-cancer.aspx