Кръвен тест, който може да помогне да предвидим продължителността на живота, разработват изследователи от Бостънския университет в САЩ. 
 
По време на своето проучване те използват данни на биомаркери от 5000 кръвни проби. Те са анализирани, заедно със здравословното състояние на донорите, през следващите осем години. 
 
Това води до идентифициране на модели, които могат да прогнозират здравословното състояние. По-конкретно – рискът от развитие на свързани с възрастта заболявания, рак, сърдечносъдови болести и диабет
 
На база на тази информация изследователите създават 26 различни прогностични биомаркерни „подписи“. 
 
Това означава, че пациентите ще имат възможност да идентифицират реалистични рискове, свързани със здравето на по-ранен етап и да променят своето поведение и начина си на живот, за да намалят опасността. 
 
Специалистите поясняват, че тези модели очертават различията в начина, по който хората остаряват, и показват обещаващи резултати в прогнозирането на процесите, свързани с остаряването, промените в когнитивната и физическата функция, свързаните с възрастта заболявания и оцеляването. 
NEWS_MORE_BOX
 
 
Това извежда на преден план молекулно базираната дефиниция за остаряването, която използва информация от множество циркулиращи биомаркери. По този начин се създават „подписи“, свързани с различния риск от заболеваемост и смъртност. 
 
Специалистите допълват, че вече съществуват много методи за прогнозиране на риска от развитие на определени болести, като сърдечносъдовите. 
 
Резултатите от настоящото проучване са още една стъпка, тъй като показват как определени модели от групи биомаркери могат да са показател за начина, по който човек остарява, както и рисковете от развитие на определени, свързани с възрастта синдроми и заболявания. 
 
Специалистите поясняват, че са необходими повече проучвания сред по-големи групи хора, за да се потвърдят резултатите. 
 
Данните са поместени на страниците на сп. Aging Cell on Friday.