Кръвен тест, който показва кои пациенти са по-склонни да развият продължителен COVID-19, разработиха изследователи от UCL. Тестът се извършва при налична инфекция със SARS-CoV-2.

 

Научният екип е разгледал и анализирал протеини в кръвни проби на здравни служители, при които е била установена инфекция със SARS-CoV-2 и на такива, при които не е била установена инфекция.


 

Обикновено нивата на протеините в тялото са стабилни, но изследователите са установили значителни различия в стойностите на някои протеини до шест седмици след инфекцията, което е признак на нарушено протичане на важни биологични процеси.

 

Чрез алгоритми на изкуствен интелект е бил установен маркер от високите нива на протеините, който потенциално може да покаже дали пациентът е склонен да развие продължителни симптоми в рамките на година след инфекцията.

 

Изследователите поясняват, че ако тези анализи се потвърдят при по-обширно проучване, тестът, ще може да се предлага заедно с PCR изследванията. Той би пестял време, усилия и финанси.

 

На този етап работата на изследователите показва, че дори леките или асимптоматични форми на COVID-19 водят до промяна в нивата на белтъците в кръвта.

 

Това означава, че дори леките форми на COVID-19 променят нормалното протичане на биологичните процеси и то в значителна степен, до 6 седмици след инфекцията.

 

За целите на проучването са били използвани кръвни проби от 54 здравни служители, при които инфекцията със SARS-CoV-2 е била потвърдена чрез PCR или изследване за антитела.

 

Пробите са били вземани регулярно всяка седмица в рамките на период от шест седмици през пролетта на 2020 г. и са били сравнявани с пробите, които са били вземани за същия период от други 102-ма здравни служители, при които не е била установена инфекция.

 

За изследване на пробите са били използвани методите на масспектрометрията, която е изключително чувствителна дори към малките промени в количествата белтъци в кръвната плазма, за да се установи как COVID-19 променя нивата на тези белтъци за период от шест седмици.

 

Учените са установили повишени нива на 12 от 91 проучени белтъци, сред участниците, при които е била установена инфекция със SARS-CoV-2 и тези повишени нива са били съпоставени с изразеността на симптомите.

 

Проучването е показало, че при първа инфекция със SARS-CoV-2, промяната в нивата на 20 от проучените белтъци е прогностичен белег за развитие на продължителни симптоми на COVID-19.

 

По-голямата част от тези белтъци са свързани с антикоагулантни и противъвозпалителни процеси.

 

Машинният алгоритъм, който е анализирал белтъчните профили на участниците, е разграничил всичките 11 здравни служители, които са съобщили за продължителни симптоми до една година след инфекцията, от тези, при които не са се наблюдавали такива симптоми.

 

Друг алгоритъм е бил използван, за да се анализира вероятността за поява на грешки и е установена възможност от 6% за възникване на грешки при употребата на този метод.

 

Резултатите от труда са публикувани в eBioMedicine

 

Референции:

https://dx.doi.org/10.1016/j.ebiom.2022.104293