Кръвен тест открива промени в специфичен ген, който може да свидетелства за риск от рак на гърдата, сочи ново изследване.

Британски учени анализират кръвните проби на 640 жени с диагностициран рак на гърдата и 741 здрави жени.

Целта на изследването е да се разбере дали промяната на един единствен ген чрез процеса метилиране може да предскаже риска от развитие на рак на гърдата в по-късен етап от живота.

Метилирането е биохимичен процес с различни функции, една от които е предпазването и поправянето на ДНК структурата.

Изследователският екип установява, че жените с по-високо ниво на метилиране на дадена област от гена АTM (Ataxia telangiectasia mutated) са с два пъти по-голям риск от развитие на карцином в областта на гърдата.

Тези резултати са особено изразени в кръвните проби, взети от жени под 60-годишна възраст, казва д-р Джеймс Фланаган, научен сътрудник в катедрата по онкохирургия в Imperial College в Лондон, се казва в бюлетин от кампанията за рака на гърдата.

Изследователите се надяват, че изследването може да помогне за по-ранното диагностициране на рака на гърдата и за увеличаване шансовете за лечение, но за целта са необходими допълнителни изследвания в тази насока, допълват те.

Изследването е публикувано в сп. Cancer Research.