Нов тест показва дали ракът на гърдата ще рецидивира почти година по-рано, в сравнение с традиционните образни клинични методи към момента. Новата „течна биопсия“, чрез която се изследва кръвта на пациента за ДНК-фрагменти от собствени туморни клетки е с точност 80%. Изследванията показват, че чрез новия метод може да се диагностицира рецидивирането на рака на гърдата или появата на метастази със средно 10,7 месеца.


Новият метод е разработен от изследователи от Института по ракови изследвания и кралската болница Марсдън и може да се ползва при всички видове рак на гърдата. Изследователите установили характерни находки при изследването на ДНК на туморните клетки, които решили, че могат да се ползват с цел идентифициране на раковите клетки. Те идентифицирали 165 мутации, които могат да бъдат проследени и взимали кръв на пациенти на всеки три месеца през първата година, а след това два пъти годишно за период до пет години.


Комбинирайки резултатите от своето проучване, с друго кохортно проучване, включващо 144 пациенти, те установили, че ракът е рецидивирал при 29 от пациентите в следващите три години. Тестът детектирал ДНК-фрагменти от ракови клетки при 23 от жените преди релапс периода, със средно 10,7 месеца по-рано. Въпреки това тестът по-рядко детектирал метастази в мозъка, според резултатите в списанието на Американската медицинска асоциация по онкология.Според проф. Николас Търнър, който е онколог в кралската болница Марсдън, има нужда от повече изпитания на теста, но той дава възможност да се оцени кои пациенти ще навлязат в релапс период много по-ефективно и рано, в сравнение с досегашните използвани методи. Това ще даде възможност за много по-ранно и ефективно третиране, а в някои случаи рецидивите вероятно могат да бъдат предотвратени. Новият тест може да доведе до много по-рано диагностициране на рецидивите и съответно удължаване преживяемостта при пациенти с рак на гърдата.

 

Изследването е публикувано в NCBI.