Креатинкиназата е ензим, който има отношение към пренасянето на фосфатен радикал от енергийното депо на мускулите – за синтеза на съединение, чрез което се оползотворява акумулираната енергия.


Креатинкиназата представлява димер – състои се от две вериги, които се означават с „М” и „В”. Получават се три различни комбинации изоензими, които се различават по веригите, които включват – съответно това са „ММ” , „МВ” и „ВВ”. Тези изоензими се различават по своите каталитични и имунологично свойства.


В кръвния серум се открива предимно (между 94-99%) ММ изоензим, в малки количества се открива МВ – 0-6% и при норма липсва изоензим ВВ.Креатинкиназата се открива в големи количества в клетките на скелетната и сърдечната мускулатура, както и в мозъчната тъкан. В по-малки концентрации ензимът присъства в тъканта на простатната и щитовидната жлеза, черния дроб, белия дроб и бъбреците.


При остър миокарден инфаркт серумната активност на ензима нараства 3-6 часа след инцидента. Максимумът на концентрацията на ензима се установява след 24 часа, а нормализирането му – 36 до 72 часа от началото на пристъпа.


Креатинкиназата е изключително добър показател по отношение на остро исхемично увреждане на сърдечния мускул. Недостатъчно спефицичен, обаче се оказва по отношение на вида на увреждането, тъй като стойностите му се повишават при възпалителни процеси – миокардити, токсични увреждания на сърдечния мускул, както и интензивно натоварване или увреждане на скелетната мускулатура. Повишени стойности са налице също и при провеждане на реанимационни мерки.


Референтните стойности могат да се различават с минимални разлики в някои лаборатории. При мъже стойностите са до 200 U/L, a жени – до 180 U/L.


За изследването е необходимо вземане на венозна кръв. От изключително значение е т. нар. преданалитичен етап – подготовката на пациента и по-конкретно информиране на необходимите ограничения, които трябва да предприеме, за да не бъдат получени фалшиво положителни резултати, без да е налице патология.


Задължително е пациентът 24 часа преди изследването да не е имал особено физически натоварвания – тренировка във фитнес, бягане, работа в градината. От значение е 12 часа преди изследването да има напълно осигурен покой. От значение е още да не са правени мускулни инжекции, както и други травмиращи интервенции.


Повишена активност на ензима креатинкиназа има при сърдечни заболявания като миокарден инфаркт и кардиогенен шок. Висока са стойностите също при травми на скелетните мускули (включително хирургични намеси и мускулни инжекции). Също така при миозит и дегенеративни заболявяния, главно прогресираща миодистрофия от типа на Дюшен.


Диагностично значение има повишената активност на ензима при високостепенно претопляне на организма – хипертермия; при намалена функция на щитовидната жлеза, както и в следродилния период.


Изоензимът МВ-креатинкиназа представлява около 2% от креатинкиназната активност в скелетната мускулатура и 10-15% от нея в сърдечната мускулатура. При остър миокарден инфаркт тази активност се покачва от 2% до стойности между 5 и 10%. За разлика от това при скелетно-мускулни увреждания тези стойности не надвишават 3% от общата активност.


Референтните граници за МВ-креатинкиназа са до 25 U/L. Той е по-специфичен показател при остър миокарден инфаркт и следва да бъде изследван при всяко налично съмнение за възможно увреждане и на скелетната мускулатура. С една забележка, тъй като самостоятелното му изследване има по-малка чувствителност и могат да бъдат пропуснати малки по размер инфаркти е необходимо изследванията да включват и други маркери, характерни за патологията.