Креатининът е изходен продукт от разграждането на креатинфосфата в мускулите. Основен за синтеза му е креатинът, който се синтезира в черния дроб. Концентрацията му в кръвта е основен индикатор за състоянието на бъбреците - отразява филтрационната им способност. Тъй като отделянето на креатинин е с постоянен дебит (постоянна скорост) - по него може да се съди за ефективността на бъбреците да отделят и други отпадни продукти.


Ако функцията на бъбреците е нарушена, нивото на креатинин в кръвта се повишава. Ето защо нивата на креатинин в кръвта и урината могат да се използват, за да се изчисли кратининовият клирънс, който корелира със скоростта на гломерулна филтрация. Това е най-често използваният лабораторен диагностичен „инструмент“ за оценка на бъбречната функция.


Мъжете обикновено имат по-високи стойности на креатинин, отколкото жените, което се дължи на по-голямата мускулна маса.Нивата на креатинин се повишават при дехидратация, повишена консумация на месо, увреждания на мускулната тъкан, както и прием на някои медикаменти (например антибиотици от групата на аминогликозидите – гентамицин; някои диуретици, Н2-блокери и други). Понижените стойности се наблюдават значително по-рядко. Референтни граници за креатинин са 44-134 µmol/l в серум, а в урина - мъже: 13,2-17,6 mmol/l  и жени: 7,1-13,2 mmol/l.


Назначаването на изследване за креатининови стойности може да бъде с профилактична или диагностична цел при съмнение за някои заболявания. Допълнително могат да се включат и изследвания на урея и албумин. Измерване на стойностите на креатинина е от значение при проследяване бъбречно заболяване или при прием на медикаменти, за които като страничен ефект може да се очаква нарушение на бъбречната функция.


 От 24 до 48 часа преди креатининовия тест не трябва да има тежки физически натоварвания или ексцесивна консумация на големи количества месо, тъй като резултатите могат да се компрометират – стойностите на креатинина да се повишат значително.


Стойностите на креатинина могат да варират в зависимост от възрастта, пола (при мъже са малко по-високи, поради по-голямата мускулна маса), както и в различните лаборатории (всяка дава референтни стойности).


Като основна причина за повишените нива на креатинин в кръвта се посочва намалената гломерулна филтрация в бъбреците. Причината може да бъда както остро настъпили болестни процеси, така и хронични заболявания.


Към остро настъпилите състояния се отнасят възпалителни процеси на уринарни (пикочните пътища) пътища, обструктивни процеси (запушване при бъбречно-каменна болест), намален приток на кръв към бъбреците при шокови състояния (загуба голямо количество кръв, обезводняване, сърдечна недостатъчност и други).


При тежки физически натоварвания креатининът се повишава. По-високи стойности са налице и при някои заболявания на мускулите – дерматомиозит (автоимунно заболяване, засягащо кожата и мускулите), рабдомиолиза (най-често при тежка мускулна травма), изгаряния (трета степен) и други.


Повишени нива на креатинин са налице при трениращи, които взимат добавки, съдържащи по-големи количества креатин.


Ниските нива на креатинин – под долна граница на референтните стойности се срещат значително по-рядко. Най-често като причина се посочва по-малката мускулна маса. Ниски стойности са налице при бременни жени, консумация на ограничено количество белтъци в диетата, както и тежкопротичащи чернодробни заболявания.