По натрупването на протеин, наречен алфа-синуклеин, по кожата може да бъде извършена ранна диагностика за болест на Паркинсон. Изследователи от университета в Айова, ръководени от проф. Ануманта Кантасами, не само са открили връзка между протеина и болестта, но и са разработили тест за откриването му.

Болестта на Паркинсон е невродегенеративно заболяване, което до момента се диагностицира по клинични сигнали и симптоми. Трудната диагностика създава проблеми и със забавянето на болестта, по този начин пречейки и на научните проучвания за нейното лечение.
Новият метод предлага ранна и бърза диагностика на заболяването и е представен в научен журнал Movement disorders.

 

За опита били използвани кожни проби от 50 доброволци. Половината проби били взети от болни с болестта на Паркинсон, а другата половина от здрави хора, като опитът бил направен на сляпо. Пробите били осигурени от AZSAND (Arizona Study of Aging and Neurodegenerative Disorders). След опита били правилно диагностицирани 24 от 25 болни, като само един от тях имал сериозно натрупване на белтъка. „Изследването е изключително чувствително и специфично, което е безкрайно важно за диагностичните тестове.“ споделя проф. д-р Чарлс Адлер от Mayo clinic Arizona и ко-автор на научния труд пред Science DailyУсложняването на научните проучвания, свързани с терапиите срещу заболяването, били причинени от изключително ниската диагностична точност на досегашните методи (50-70%). За тези проучвания е важно да се осъществяват в ранните етапи на болестта, за да се избегнат допълнителни усложнения, което допълнително затруднява научната работа. „Работейки по осъвършенстването на диагностичните методи и тяхната точност е първата стъпка към намирането на лечение на болестта на Паркинсон.“ Отбелязва д-р Томас Бийч, ко-автор и завеждащ лабораторията на научния институт.


Тестът се основава на метод, създаден за диагностициране на болестта „Луда крава“. Работата на проф. Кантасами няколко години е била свързана с разработването на методи за откриване на грешно нагънати белтъци, каквито се срещат и при двете болести. При болестта на Паркинсон този белтък е алфа-синуклеинът, който се натрупва в мозъка и причинява нервни увреждания. 


Благодарение на проучванията на д-р Бийч и д-р Адлер става ясно, че освен в мозъка, този белтък се натрупва и в други тъкани, например кожата, което дава възможност заболяването да бъде хванато рано. Авторът на проучването твърди, че благодарение на ранната диагностика, учените ще имат по-голям шанс да намерят начин за превенция или лечение на болест на Паркинсон.