Още през април миналага година италиански медици сигнализираха, че коронавирусът се излъчва в секретите от очите, което установяват при съмнително дълго продължил случай на конюнктивит. SARS-CoV-2 се намира жизнеспособен след далеч по-голям период отколкото от секрет при носоглътката – 27 дни. 


Френски изследователи алармират, че ковид може да е свързан не само с конюнктивит, но и с други проблеми на очите и зрението – ретинопатия, оптичен неврит, различни дразнения на очната лигавица. Екипът предоставя и резултати от магнитно-резонансна томография на очната ябълка на пациенти с тежко протичане на ковид.


Анализът им се базира както на преглед на историята на заболяването при 129 пациенти, така и на изображения от проведените им образни изследвания. Болните са били хоспитализирани в периода март – май миналата година. При девет пациента – осем мъже и една жена - са открити възелчета с неясен произход между ретината и стъкловидното тяло на окото. Осем от тези пациенти са лекувани в интензивно отделение, което налага следващо уточняване дали патологичните промени са свързани с възпалителните процеси или продължителния постелен режим. Френските изследователи обръщат внимание, че проблемите на очите могат до останат незабелязани и че скриниг за състоянието на очната ябълка при пациентите с тежка форма на ковид може да подобри управлението на потенциално тежки офталмологични прояви на коронавируса.


SARS-CoV-2 може да засегне различни органи, в това число централната нервна система. COVID-19 се свързва с офталмологични аномалии, като конюнктивит, хемоза, ретинопатия или оптичен неврит. Това е първата публикация в научно издание, която включва MRI доказателста за аномалии на очната ябълка вседствие на прекарана тежка форма на коронавирусна инфекция.


Източник:
https://pubs.rsna.org/doi/10.1148/radiol.2021204394