Компютърната томография известна още като скенер, е съвременен и оригинален вид уредба за прилагане и използване на рентгеновите лъчи. Открита е през 1972 г. и дава мощен тласък в усъвършенстването на диагностичния процес.
 
При конвенционалната рентгенография се получава двуизмерен образ на триизмерен обект и наслагване на сянката на органите в дълбочина. По този начин тъканите с близка структура и слабоконтрастните обекти стават почти неразличими. За разлика от рентгенографията, при компютърната томография се получава много по-детайлна и точна визуализация на вътрешните органи. Различието се състои в това, че изображението не е свързано с пряко видоизменяне на рентгеновото лъчение, преминало през обекта, във видим образ. Резултат е от сложни преобразувания и изчисления, които създават едно по-точно изображение на изследваната анатомична област. 
 

Кога се препоръчва провеждане на изследването?

 • Скрининг - при рискови групи пациенти, за да се изключи или потвърди диагнозата на определени заболявания. Например компютърната томография виртуалната колоноскопия се използва в скрининга за карцином или полип на дебелото черво. 
 • При спешни състояния - тежки наранявания, подозрение за мозъчен кръвоизлив, дисекация или аневризма на аортата, при остри увреждания на кухи или паренхимни органи и други.
 • В рутинната диагностика - повечето компютърно томографски изследвания се извършват рутинно, за да се потвърди диагнозата или да се проследи развитието на болестния процес. Почти всички медицински специалности прибягват до използването на този метод, тъй като той може да ни даде информация за морфологичното състояние на всички органи и системи.
 • За проследяване на резултатите от провежданото лечение;
 • За извършване на терапевтични и диагностични процедури под контрола на компютърна томография - например пункция, вземане на материал за биопсия и други.
 

Има ли рискове за пациента?

Ползите от провеждането на компютърната томография винаги трябва да бъдат преценени срещу възможните рискове. Поради факта, че за получаване на образа се използват рентгенови лъчи и въздейства йонизираща радиация върху организма, този метод е свързан с високо радиационно натоварване. Съществува риск от появата на вредни ефекти. За това е необходима предварителна консултация с лекуващия лекар. Изследването трябва да се извършва при ясни показания и да се избягва ненужно сканиране. Съвременната апаратура предоставя изображения с високо качество при възможно най-ниската доза на рентгеново облъчване. 
NEWS_MORE_BOX
 
 

Кога се използва контрастна материя?


Контрастът представлява вещество, което се използва за получаване на отчетлива и структурна сянка на интересуващата ни система, особено когато тя се слива със съседните тъкани поради приблизително еднаквата плътност. Най-често се използва за очертаване контурите на кръвоносната, храносмилателната и отделителната система. Въвеждането на контрастните вещества в човешкия организъм става по различен начин: перорален (през устата), парентерален (интравенозно, интраартериално) или чрез сонда, директно убождане (пункция) и други. В зависимост от това кой орган ще се изследва, се различават и различни видове контраст според химичното му съдържание. Най-често използвани за йодсъдържащите вещества. Понякога те могат да предизвикат у болните прояви на свръхчувствителност или алергичност (кожни изяви, сърбеж, горещи вълни, сърцебиене, прилошаване). Контрастът се елиминира през бъбреците и при пациентите с предшестващо бъбречно увреждане може да се влоши бъбречната функция.
 

Какво ще усещате по време на изследването?

Компютърната томография е неинвазивен и безболезнен метод на изследване.
 
Пациентът може да почувства дискомфорт, ако масата на апарата е неудобна или студена. Неудобство може да предизвика и необходимостта пациента да остане неподвижен по време на изследването. Когато се оглеждт белите дробове, дишането трябва да се задържи за няколко секунди.
 
Повечето скенери обграждат само части, а не цялото тяло на пациента, затова е малко вероятно да се развие клаустрофобия.

 

Какви са противопоказанията за извършване на компютърна томография?

 • Бременност и кърмене;
 • Тежък диабет;
 • Заболяване на щитовидната жлеза; Увредена бъбречна функция;
 • Злокачествени заболявания на кръвоносната система;
 • Тежко психическо състояние на пациента;
 • Алергични реакции към контрастни вещества (ако е необходимо изследване с контраст).