Изследване сред 247 пациенти с рак на кожата, ръководено от онколози в Масачузетс, показва, че атакуването на заболяването с две лекарства едновременно, вместо само с едно, удължава периодите на ремисия.

 

По време на проучването, публикувано в New England Journal of Medicine, изследователите дават на пациентите със специфична генетична мутация в туморните клетки две лекарства – едното, насочено срещу мутиралия ген, другото - срещу молекулата, която този ген активира, наречена BREF. Те сравняват протичането на болестта при тях с контролна група пациенти, приемащи само второто лекарство.


 

При тези, получавали комбинацията, туморите започват да нарастват средно след 9,4 месеца, в сравнение с шестте месеца при пациентите, взимали само едно лекарство. Освен това, пациентите от комбинираната група изпитват по-малко и по-леки нежелани лекарствени реакции от пациентите в контролната група.

 

Вече има лекарство, насочено срещу BREF молекулата –  верамуфениб  на  Рош , разрешено за употреба. Двете лекарства, изпитвани в настоящото проучване –  дебрафениб  и  траметиниб  на ГлаксоСмитКлайн, понастоящем се разглеждат за одобрение от FDA.

 

Според д-р Кийт Флахърти комбинираният подход може да промени терапията. Според него, ако стане достъпен, той би изместил мономедикаментозното лечение, тъй като е по-ефективен. Фактът, че при него токсичността е по-ниска, е допълнително предимство.