Комбинация от три противовирусни препарата демонстрира обещаващи резултати при лечението на COVID-19, се пише в сп. The Lancet. Това са интерферон бета-1b, лопинавир/ритонавир и рибавирин.


Действието е проверено в клинично изследване втора фаза, която включва малък брой пациенти. За ефективността на терапията може да се съди окончателно едва след третата фаза на изследването, която включва голямо число пациенти.


На този етап в изследването са участвали 127 души, разпределени в две групи. При едната на случаен принцип е била назначена комбинирана терапия, при другата е бил включен само лопинавир/ритонавир. Пациентите получавали трите препарата били 86, контролната група – 41. Лечебният курс е бил за период от 14 дни.При пациентите на тройна терапия са били отчетени положителни резултати средно за 7 дни. При тях отделянето на коронавирус се е спряло далеч по-рано от другата група. В групата, лекувана само с едно лекарство, тестовете са били положителни средно 12 дни. 


При пациентите приемали комбинираната терапия още в първите седем дни на заболяването се е наблюдавал най-добър резултат. При тези, при които терапията е била включена след този срок, не са били открити съществени разлики в състоянието.


При ранно включване на трите медикамента се е регистрирало подобряване на симптомите по-бързо – за 4 дни, вместо за 8 както при останалите. Пациентите били изписвани на 9-ия ден, за разлика от останалите, чиято хоспитализация продължила 14,5 дни. 


По думите на проф. Куок-Юнг Юен, съавтор на изследването, ранното започване на терапията бързо намалява количеството на вирусите в организма на болния, облекчава симпомите и понижава риска за медиците, пораждащ се от продължителността на инфекцията и количеството на отделяните вируси. По думите му лечението се е понесло добре от пациентите.

 

Като нежелани реакции са документирани гадене и диария без разлика в двете групи. При един пациент в контролната група се е наложило преустановяване на терапията поради биохимичен хепатит. Нито един пациент не е починал по време на изследването.

 

В публикацията на реномираното издание се подчертава, че резултатите се отнасят до пациенти били с лека до умерена форма на COVID-19.


Изследването е проведено в 6 болници в Хонгконг между 10 февруари и 20 март. Продължаването на проучването в следваща фаза се приема за оправдано.

 

Източник: 

The Lancet