Изследователи от Медицинския колеж Байлор са идентифицирали комбинирана терапия за лечение на тройно-негативен рак на гърдатаTNBC, която води до трайна регресия на тумора.

 

Комбинираната терапия атакува тумора на два фронта.


 

От една страна, химиотерапевтичното лекарство циклофосфамид елиминира туморните клетки, докато, от другата страна, друго лекарство инхибира свързаните с тумора клетки, наречени макрофаги, които блокират имунния отговор на организма срещу тумора.

 

Тази стратегия на два фронта ефективно лекува няколко силно агресивни тройно негативни първични тумора и метастази.

 

Изследването е публикувано в списанието Cancer Research.

 

TNBC е агресивен подтип рак на гърдата с цялостна по-лоша прогноза, в сравнение с други подтипове на рак на гърдата, поясняват изследователите.

 

По-рано екипът е установил в лабораторни условия, че въпреки че лечението на туморите с циклофосфамид първоначално е елиминирало рака, по-късно са се наблюдавали рецидиви.

 

По-внимателният поглед към туморната микросреда е разкрил, че туморите, които са рецидивирали и са се развили отново, обикновено съдържат много макрофаги.

 

В това проучване е била разгледана възможността за елиминирането както на туморните клетки, така и на макрофагите, с цел да се подобрят шансовете за елиминиране на тумора за по-дълъг период от време.

 

За елиминиране на макрофагите са били използвани или молекулен инхибитор, или моноклонално антитяло за CSF1R - специфичен маркер на макрофагите.

 

В продължение на няколко месеца, екипът е лекувал туморите с комбинация от лекарства.

 

След това са прекратили лечението и е била проследена прогресията на тумора при лекуваните лабораторни модели.

 

Резултатите са били окуражаващи, защото обикновено месец след спиране на лечението с единични лекарства, туморите рецидивират.

 

В случая се е установило, че туморите не са се развили отново месец по-късно след спиране на комбинираната терапия.

 

Наблюдаван е траен отговор към тройно-негативен карцином на млечната жлеза в лабораторни условия.

 

Интересното е, че при траен отговор е било възможно предотвратяването на растежа на нови тумори.

 

При провокиране на имунната система с пресни туморни клетки впоследствие се е наблюдавало отхвърляне с до 40%.

 

Туморите са спрели растежа си и това е предполагало, че се развива имунна памет, способна да се бори срещу нов туморен растеж.

 

В допълнение към първичните тумори, са били лекувани и белите дробове срещу туморни метастази, отново чрез комбинирана терапия и се е установило, че комбинираната терапия е също толкова ефективна и за елиминиране на метастаците и туморния растеж.

 

Изследователите са проучили как туморната микросреда се е променила при траен отговор към комбинирана терапия.

 

Установено е, че когато се използват само едно от двете лекарства, които не предизвикват траен отговор, имунните В и Т клетки, участващи в борбата с тумора, не влизат в него и те остават в периферията на туморната маса.

 

От друга страна, след комбинирана терапия, и В, и Т клетките навлизат в туморната маса и остават близо една до друга, което предполага, че взаимодействат, за да медиират елиминирането на тумора по траен начин.

 

Наистина, туморите при пациенти с по-лоша прогноза също показват наличието на голям брой макрофаги.

 

Учените считат, че това може да се използва като маркер за идентифициране на пациенти, при които комбинираната терапия би била ефективна.

 

Референции:

https://aacrjournals.org/cancerres/article-abstract/doi/10.1158/0008-5472.CAN-21-3714/694629/Chemotherapy-coupled-to-macrophage-inhibition?redirectedFrom=fulltext