Растящата болестност и цена на лечението на диабета са надули сметката за лекуването му до астрономическите 245 милиарда долара на година, показва доклад на Световната здравна организация. Изчислени са и икономическите загуби, дължащи се на загубата на работни часове.

 

Според данните преките медицински разходи са 176 милиарда долара на година. Те включват разходи за лекарства, болнично лечение, включително спешно, лекарски посещения у дома и всички съпровождащи това консумативи и разходи. Непреките загуби са 69 милиарда долара, които включват отсъствията от работа, понижената работоспособност на работното място и загубените поради диабет свързана неработоспособност работни места. Диабетът е една от водещите причини за инвалидност и неработоспособност в глобален мащаб. Усложненията му включват периферни нервни поражения, протичащи със силна болезненост; слепота; ампутации и много други.


NEWS_MORE_BOX

 

По данни на Световната здравна организация глобалната болестност от диабет вече достига 345 милиона души. Заболяването оказва огромен натиск върху здравеопазването, особено в развиващите се страни, където доходите на глава от населението са по-ниски, а заболеваемостта е по-висока. Организацията открито третира болестта като пандемия – световна епидемия, за овладяването на която е необходимо да се вземат спешни мерки. Експлозивното нарастване на заболеваемостта е отдавано преди всичко на промените в начина на живот, засегнали стотици милиони хора през последните десетилетия.

 

Организацията алармира за критичната нужда от предприемане на превантивни мерки и активно работи за изготвянето на програми и стратегии, които да подпомогнат системите за здравеопазване на държавите членки да овладеят заболяването.