Едни от последствията от ковид са повишеното кръвосъсирване и увреждане на сърдечния мускул. Тези, както и някои други нарушения, появяващи се след прекарана коронавирусна инфекция, могат да създадат условия за развитието на постоператвини усложнения. 


Публикация в Lancet1 изяснява, че при изкаралите коронавирусна инфекция няколко дни преди операцията или един месец след провеждането ѝ е наличен повишен риск от фатален развой вследствие белодробно усложнение.


По-рано2 хирурзите са препоръчвали да се изчакат поне 4 седмици от началото на ковид до плановата операция. На база анализ на данните от над 140 хиляди пациенти от 1674 болници в 116 държави научната група  COVIDSurg Collaborative извежда най-актуалните към момента препоръки по темата. Това е най-голямото глобално изследване по хирургия до този момент и в него участват повече от 15 хиляди хирурзи. То е представено в Anaesthesia3 (журнала на Асоциация на анестезиолозите). 

 

Данните от пациенти са от техни операции, проведени през октомври миналата година. 


Рискът от смърт 30 дни след операция взависимост от изминалато време след ковид е най-висок, ако тя е била реализирана от 0 до 4 седмица. Той пада на 3,6%, ако хирургичната интервенция се е провела между 5-6 седмица. Спадът е очевиден, когато тя се е случила между 7-8 седмица и той е 1,5%. 


За сравнение, рискът от смърт 30 дни след операцията за пациентите неболедували от ковид е 1,5%.


Продължителността на симптомите на ковид също могат да бъдат ориентир за риска от операция. Според екипа при продължаваща симптоматика 7 седмици след началото на ковади рискът от смърт след операция е 6%, след изчезване на симптомите – 2,4%. Най-нисък е рискът при хората, прекарали коронавирусната инфекция безсимпомно – 1,3%.


Препоръката на екипа е по възможност операциите да се отлагат минимум 7 седмици след първия положиветел тест за коронавирус или до момента, когато симптомите на ковид изчезнат, ако те са налични 7 седмици след него.4 


Изследователите правят уточнението, че необходимостта от провеждането на операция при всеки отделен пациент трябва да се разглежда индивидуално. Като за целта лекарите трябва да преценят риска от провеждането на операцията срещу риска от отлагането ѝ. В тази връзка отлагането на операция при метастазирал рак може да бъде неоправдано. 

 

Източници:

1. Mortality and pulmonary complications in patients undergoing surgery with perioperative SARS-CoV-2 infection: an international cohort study - The Lancet

2. Preparing previously COVID-19-positive patients for elective surgery: a framework for preoperative evaluation | Perioperative Medicine | Full Text (biomedcentral.com)

3. Timing of surgery following SARS‐CoV‐2 infection: an international prospective cohort study - - - Anaesthesia - Wiley Online Library

4. Study suggests surgery should be delayed for at least 7 weeks following a COVID-19 diagnosis to reduce mortality risk (medicalxpress.com)