Човешкият папилома вирус (HPV) e вирусна инфекция, която се предава предимно по полов път чрез пряк контакт със заразено лице. Това е най-често предаваната инфекция в световен мащаб. Епидемиологията на човешкия папилома вирус при жените е добре проучена, докато при мъжете се знае по-малко. 


Новопроведено проучване предоставя обобщени и актуализирани глобални и регионални данни, специфични за типа на заболяването и възрастта на пациентите за разпространението на HPV при мъжете. Резултатите сочат, че почти един на всеки трима мъже на възраст над 15 години е инфектиран с поне един тип човешки папилома вирус, а един на всеки петима е инфектиран с един или повече от високорисковите или онкогенни форми на HPV
Тези данни подчертават важността на включването на мъжете в усилията за контролиране на HPV инфекцията и намаляване честотата на заболявания, свързани с човешкия папилома вирус, както при мъжете, така и при жените. 
Проучването е публикувано в сп. The Lancet Global Health и оценява разпространението на HPV сред мъжете въз основа на клинияни данни публикувани между 1995 г. и 2022 г. Обобщено резултатите показват, че 31% от участниците са носители на HPV, а 21% от тях са с високорисков тип. HPV-16 е най-разпространения HPV генотип (5%), следван от HPV-6 (4%). 


Разпространението на HPV достига максимум сред мъже на възраст между 25 и 29 години и след това се стабилизира или леко намалява. Обобщените данни за разпространението са сходни за географските региони – Европа, Северна Америка, Латинска Америка, Субсахарска Африка, Карибите, Австралия и Нова Зеландия.По-голямата част от HPV инфекциите при мъже и жени са асимптоматични, но могат да доведат и до дългосрочни последствия и дори смърт. Едно от най-често срещаните последствия при жените е рак на шийката на матката, който води до смъртност при повече от 340 000 жени всяка година.

 

При мъжете HPV инфекцията има тенденция да се проявява клинично като кондиломи (аногенитални брадавици), които увеличават честотата на предаване на HPV. Инфекциите с човешки папилома вирус също се свързват с рак на пениса, ануса и орофарингеалния рак, които обикновено се свързват с HPV тип 16. Международната агенция за изследване на рака дава данни, че през 2018 г. има около 69 400 случая на рак при мъже, причинени от HPV.

 

Това глобално проучване за разпространението на гениталната HPV инфекция сред мъжете потвърждава колко широко разпространено е заболяването и колко е важно да продължи търсенето на нови възможности за предотвратяване на HPV инфекции и намаляване на честотата на свързаните с HPV заболявания както при мъжете, така и при жените. 

 

Референции:
https://medicalxpress.com/news/2023-09-men-worldwide-infected-genital-human.html