Ново изследване подчертава напредъка и предизвикателствата в превенцията, клиничните грижи и изследванията на черепно-мозъчните травми, които са една от водещите причини за фаталитет и инвалидизация сред хората в световен мащаб.

 

Проучването е проведено от водещи интернационални експерти по темата, сред които е и професор Дейвид Менон от отдела по Анестезиология в университета на Кеймбридж в Обединеното кралство.


 

Екипът разглежда черепно-мозъчните травми като един много сериозен глобален проблем за общественото здраве.

 

Този вид травматични нарушения засягат над 55 милиона души по света и струва над 400 милиарда щатски долара годишно. Освен това този проблем е една от водещите причини за фаталитет и трайни увреждания, свързани с нараняване.

 

Травматичните мозъчни увреждания обикновено са с остро начало, но често са причина за хронично нарушение с дългосрочни последици за засегнатите хора.

 

В резултат на този вид увреждане се повишава риска от невродегенерация с късно начало, което може да бъде причина за появата на болест на Паркинсон и деменция.

 

Пътнотранспортните произшествия и паданията са сред водещите причини за черепно-мозъчни травми.

 

В страните с ниски и средни доходи пътнотранспортните произшествия представляват почти три пъти повече от случаите на травматични мозъчни увреждания, в сравнение с паданията.

 

В страните с високи доходи, от друга страна, паданията причиняват два пъти повече черепно-мозъчни травми в сравнение с пътнотранспортните произшествия. Тези данни са от голямо значение за превенцията на инцидентите в различните страни.

 

Над 90% от черепно-мозъчните травми са определяни като „леки“, но над половината от засегнатите пациенти не се възстановяват напълно до шест месеца след настъпилия инцидент.

 

Подобряването на състоянието на тези хора би могло да бъде от голяма полза за общественото здраве.

 

Редица специалисти препоръчват многокомпонентен подход на лечение при този вид пациенти, включително фокус върху тяхното психичното здраве и често възникващото посттравматичното стресово разстройство, в резултат на настъпилия инцидент.

 

Прогнозата след черепно-мозъчни травми при жените е по-лоша в сравнение с тази при мъжете, тъй като те се възстановяват по-бавно или в по-малка степен. Причините за това все още не са изяснени.

 

Анализът е публикуван в сп. Lancet Neurology.

 

Референции:

https://www.thelancet.com/journals/laneur/article/PIIS1474-4422(22)00309-X/fulltext