Колективният имунитет срещу коронавируса е необходим, за да не ни поставя новия пандемичен причинител в криза. Смята се, че е необходимо 60-70% от населението да има имунитет срещу него, за да говорим за ниво на колективен имунитет, което да разреши настоящата пандемия.
Нивото на колективния имунитет се определя от дела на населението, което вече е неподатливо на вируса. Такъв имунитет може да се постигне или чрез среща с инфекция или чрез ваксиниране.


Проф. Франк Бол от Нотингамския и Том Бритон и Питър Трапман от Стокхолмския университет стигат до извода, че за да се справим с вируса е необходимо да достигнем дори само 43% обхват. При работа си учените използват специален математически метод за оценка на развитието на колективен имунитет към коронавируса.


По думите на професора колкото по-активно е населението, толкова по-бързо като цяло то ще се справи с инфекцията и ще се получи колективен имунитет. Това означава, че мерките за ограничаване на разпространението на вируса са ни ценни само с това, че чрез тях можем да управляваме силата на пандемията и не позволяваме рухване на здравната система и загуба на хора, при които има риск от усложнено протичане на инфекцията. А такъв риск спрямо коронавирусната инфекция, уви, има при големи групи хора.Този резултат представлява единствено нов математически модел, който може да бъде коментиран в научната общност и не поставя под съмнение мнението на водещи държавни епидемиолози по цял свят. Работата на екипа е представена в научното издание Science.


С помощта на понятието колективен имунитет учените се опитват да преценят рисковете при дадена епидемиологична обстановка за населението, до каква степен е опасно да се разхлабват ограничения. Яснотата относно нивото на колективния имунитет дава представа какво може да се очаква при втора вълна и как тя може да бъде контролирана.


За стадно ниво се приема наличието на 60% обхват на населението, но настоящата пандемия поставя много въпроси, предвид че липсва подобен пандемичен опит и пораженията на вируса са като на никой друг познат досега, тоест не следва познатите на науката закономерности.


Моделът на учените се основава на относително неголемия брой инфектирани спрямо останалата част от населението, независимо че цифрата от близо 9,5 млн. сблъскали се с коронавируса е стряскаща, не трябва да пренебрегваме факта, че населението на земята е близо 8 млрд. По новия модел на учените средно всеки инфектиран с коронавирус заразява още 2-3 души.


Използвайки го те разглеждат два сценария: единия без ограничения, които да възпрепятстват свободното разпространение на вируса сред популацията, вторият ги включва. Населението условно е разгледано на групи по възраст и социална активност.


Резултатите показали, че за да не тръгне втора вълна на коронавируса при отпадане на мерките, колективният имунитет трябва да е достигнал 43% обхват.


Самите автори обръщат внимание на това, че мерките трябва да се отпускат постепенно и че е необходимо да се проведат допълнителни изследвания, включващи по-сложни модели, които да взимат предвид по-голям набор различни фактори.