Коклюшът е познато заболяване още от времето на Хипократ и Авицена. Първите описани епидемии датират от 16 век. След въвеждане на противококлюшната ваксина е налице осезаемо понижаване на епидемичните нива на заболяването.


В нашата страна ваксината е въведена през 1957 г. Освен драстично намалелият брой на заболелите лица се наблюдава редуциране тежестта на заболяването при инфектираните, както и докладваните смъртни случаи.


Ваксината против коклюш е заложена в имунизационния календар на България в няколко приема – на втори, трети и четвърти месец като компонент от шествалентната ваксина, последват бустери на 16-месечна възраст в състава на петвалентната ваксина и на 6 години като компонент на четиривалентната ваксина – пети последен прием.Проучвания показват, че титърът на антитела намалява с годините. Делът на възприемчивите към коклюш деца в страни с нисък имунизационнен обхват (под 60-70%) се оценява на 25-30% при тези до 1-годишна възраст, 70-80% до 5-годишна възраст и 95-98% до 15-годишна възраст. Ефикасността на ваксините се определя основно в две насоки - профилактика на инфекцията и предотвратяване на смъртните случаи.


Редица проучвания доказват т. нар. „остаряване на инфекцията“, което представлява зачестяване на случаите сред подрастващи и възрастни. В резултат на това се формира нов резервоар на инфекцията – а именно тези подрастващи и възрастни, при които постваксиналната защита постепенно намалява и в тези групи зачестява регистрацията на заболяването, както и по-тежко протичащите случаи. В Англия и Уелс са отчетени случаи на усложнения, следствие на инфекцията при 15% от пациентите. Най-честите са синуит (възпаление на синусите) и пневмония.


Подемът в разпространението, както и т нар. феномен на проява на заболяването в по-късните години на живота налага преосмисляне на имунизационните схеми.


Епидемични подеми са налице на всеки 2 до 5 години. Приблизително при 1/3 от случаите на инфекция е налице характерната клинична картина. Чести са случаите на нетипично и безсимптомно протичане. Независимо от това заразените са преносители на инфекцията и това най-често са майките и по-големите братя и сестри.


Преди години е била прилагана т. нар. целоклетъчна ваксина, която поради честите постваксинални реакции е била заменена с безклетъчна или ацелуларна. Замяната води до значително понижаване на нежелани странични ефекти, но паралелно с това и по-ниска имуногенност, съответно по-слаб и краткотраен имунитет.


NEWS_MORE_BOX


В някои държави от Северна Америка, Западна Европа, както и Скандинавските страни са възприети новите имунизационни схеми, в които на 12- и 17-годишна възраст се поставя трикомпонентна ваксина – срещу тетанус, дифтерия и коклюш. За разлика от това в България се поставя двукомпонентна – срещу дифтерия и тетанус.


Коклюшът е глобален здравен проблем с ендемичност дори в страни с висок ваксинален обхват. Отбелязва се отслабване с възрастта на имунитета както след ваксинация, така и след прекарана инфекция. Заболяването е най-тежко при кърмачетата. Необходим е подход за профилактика на коклюш при юноши и възрастни, които се превръщат в източник на зараза за неваксинираните кърмачета.


Като първа стъпка са предложени практически препоръки за реваксинация на подрастващи и възрастни. Ваксината срещу коклюш е една от малкото ваксини, които се препоръчват и са позволени при бременни жени. Причината е, че по този начин през третия триместър на бременността преминават защитни антитела през плацентата в кръвта на плода и така при новородените се осигурява пасивна защита срещу инфектиране, преди поставяне на първата ваксина с коклюшна компонента най-рано на втория месец след раждането.