Не се препоръчва използването на ваксината на Moderna за лица под 30 години, въз основа на проучване, според което тя повишава риска от миокардит и перикардит за тази популация.

 

От юли 2021 г. миокардитът и перикардитът се считат за странични ефекти, които могат да се появят след ваксинация срещу COVID-19 с иРНК ваксина, каквито са тези на Pfizer-BioNTech и Moderna, особено при млади мъже.


 

Проведено е голямо проучване, водено от структурата Epi-Phare, включващо всички случаи на хоспитализация за миокардит или перикардит при хора на възраст от 12 до 50 години -  общо 919 случая на миокардит и 917 случая на перикардит, в периода между 15 май и 31 август 2021 г.

 

Миокардитът и перикардитът са възпалителни заболявания на сърцето. Първият засяга миокарда, основния сърдечен мускул, а вторият - перикарда - външната обвивка на сърцето.

 

Последните данни показват, че рискът от миокардит и перикардит може да бъде по-висок след ваксината на Moderna, особено след втората доза, отколкото след ваксинация с ваксината на Pfizer-BioNTech.

 

Проведено е съпоставено проучване случай-контрол, като се използват данни от Националната система за здравни данни - SNDS, свързани с данни от Национални информационни системи за ваксинация срещу COVID-19 - VAC-SI и за здравни тестове за SARS-CoV-2 - SI-DEP.

 

Всеки случай е бил съпоставен с 10 контроли от същата възраст, пол и място на пребиваване.

 

Рисковете от хоспитализация за миокардит или перикардит са били сравнени между хора, ваксинирани и неваксинирани с ваксина на Pfizer-BioNTech или Moderna, отделно по пол и възрастова група, чрез модели на условна логистична регресия, коригирани спрямо анамнеза за миокардит или перикардит през предходните 5 години, историята на инфекцията със SARS-CoV-2 през предходния месец и индексът на социална неравнопоставеност.

 

Общо 919 случая на миокардит - средна възраст 26 години при 21% от жените и 917 случая на перикардит - средна възраст 34 години, 38% жени, са настъпили сред хора на възраст от 12 до 50 години във Франция по време на периода на проучването.

 

Тези случаи са били съпоставени съответно с 9190 контроли - за миокардит и 9170 контроли - за перикардит.

 

Ваксинацията с ваксини на Pfizer BioNTech и Moderna е свързана с повишен риск от хоспитализация за миокардит и перикардит в рамките на 7 дни след ваксинацията.

 

Рискът от миокардит е особено подчертан при млади мъже под 30-годишна възраст, особено след втората доза ваксина на Moderna.

 

В по-малка степен, поставянето на втора доза от ваксината на Pfizer-BioNTech също изглежда е свързана с повишен риск от миокардит при мъже под 30 години. 

 

Връзката с първата доза ваксина на Moderna, макар и да не е статистически значима, не може да бъде изключена поради липса на статистически данни.

 

Въпреки че появата на миокардит е по-рядка, отколкото при мъжете, този риск се увеличава и при млади жени под 30 години след втората доза от двете ваксини.

 

Рискът от перикардит също изглежда по-изразен след ваксината на Moderna при хора под 30-годишна възраст, по-специално след втората доза при мъже и след първа доза при жени.

 

Клиничното протичане на случаите на миокардит и перикардит изглежда като цяло благоприятно, като болничният престой е средно около 2 до 4 дни.

 

През изследвания период не са докладвани смъртни случаи сред хората, хоспитализирани за миокардит или перикардит след ваксинация.

 

В допълнение, инфекцията със SARS-CoV-2 през предходния месец също е била свързана, при многовариантни анализи, с появата на миокардит.

 

В заключение, това проучване потвърждава съществуването на риск от миокардит и перикардит в рамките на 7 дни след ваксинация срещу COVID-19 с иРНК ваксина - каквито са на Pfizer BioNTech и Moderna при хора на възраст от 12 до 50 години, особено при млади хора под 30 години.

 

Този риск е по-висок при ваксината на Moderna.

 

Въпреки това, броят на случаите, дължащи се на ваксини, изглежда рядък по отношение на броя на поставените дози.

 

Това проучване също така потвърждава благоприятното клинично протичане на случаите на миокардит и перикардит след ваксинация.

 

 

Източници:

https://www.epi-phare.fr/rapports-detudes-et-publications/myocardite-pericardite-vaccination-covid19/

https://www.lefigaro.fr/flash-actu/vaccin-covid-19-les-autorites-sanitaires-francaises-deconseillent-le-moderna-pour-les-moins-de-30-ans-20211108

https://link.springer.com/article/10.1007/s00392-021-01936-6

https://link.springer.com/article/10.1007/s00392-021-01916-w

https://link.springer.com/article/10.1007/s00392-021-01974-0#article-info

https://www.leparisien.fr/societe/sante/vaccin-pfizer-et-myocardite-5-minutes-pour-comprendre-la-surveillance-des-autorites-sanitaires-francaises-01-05-2021-KYOYDJ2GZNCJTICE3VMDKCRFNE.php

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/nejmoa2110475

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8233865/