Заболеваемостта от злокачествени новообразувания в детската възраст е 15-16 на 100,000 деца в световен мащаб годишно.

 

Най-честите злокачествени тумори в детска възраст се развиват в хемопоетичната система, меките тъкани, нервната система, костите и бъбреците. Често срещани тумори в първите 10 години от живота са :


  • Левкемии;
  • Тумор на Wilms;
  • Невробластом;
  • Сарком на Ewing;
  • Ретинобластом.

 

Туморът на Wilms е най-честият първичен бъбречен тумор в детска възраст. Произхожда от бъбречния паренхим и може да се разположи във всяка част на бъбрека. Среща се най-често под 15-годишна възраст, като обикновено се диагностицира между 2 и 5 години. При около 10% от случаите туморът може да бъде двустранен или да се развие първо в единия и после в другия бъбрек. Повечето деца с тумора на Wilms се представят с голяма маса в корема, достигаща до таза. Децата са с болка в областта на корема, кръв в урината и хипертония. Прогнозата за тумора е благоприятна, ако бъде отстранен засегнатият бъбрек и се приложи химиотерапия. Наблюдава се запазено общо състояние на децата.

 

NEWS_MORE_BOX

 

Саркомът на Ewing e злокачествен костен тумор. Невинаги се локализира в костите. Метастазира по-често по хематогенен път в белите дробове, костите и костен мозък. Метастази в ЦНС се наблюдават много рядко, обикновено при напреднало заболяване. Лечението на пациенти със сарком на Ewing включва оперативно отстраняване на първичния тумор, висока доза лъчетерапия и комбинирана химиотерапия.

 

Невробластомът е най-честият солиден тумор в детска възраст. Могат да заболеят новородени и кърмачета. Много рядко се наблюдава при пациенти над 14-годишна възраст. Метастазира по хематогенен и лимфен път. Преживяемостта при невробластома е около 36%. През последните години за лечението на невробластома се използват много цитостатици - както самостоятелно, така и в комбинации.