Освен инсулин, за лечението на диабета се прилагат още голям брой лекарствени вещества, класифицирани в няколко основни групи. Нещо повече, в болшинството от случаите инсулинът се включва в терапията на късен етап от лечението. Само при диабети тип I, той е средство на първи избор, т.е. в едва около 10% от случаите.

 


И така, нека разгледаме основните групи лекарства.

 

1.  Бигванидини

 

Макар че тази „група“ е доволно малка, тя е важна, защото единственият й представител често е първият приеман медикамент (при диабет тип II) и присъства в почти всички терапевтични схеми за лечение на диабет. Става дума за метформинът, който се предлага под формата на таблетки под най-различни търговски наименования. Той понижава освобождаването на глюкоза от черния дроб и повишава поемането й от периферните тъкани – мускулна и мастна. Метформинът има няколко ценни свойства, които го правят до голяма степен уникален медикамент. Първо, той е единственият антидиабетик, който не може да предизвика хипогликемия – прекомерно понижаване на кръвната захар. Второ, той е единственият продукт, лишен от друг сериозен страничен ефект на повечето антидиабетици – повишаване на теглото. Повечето му странични ефекти са леки и идват от страна на стомашно-чревния тракт – гадене, повръщане, диария и др. Обикновено преминават след първите няколко дни на лечение.

 

2.  Тиазолидиндиони

 

Групата е по-голяма и включва едни от най-широко прилаганите лекарства – розиглитазон, пиоглитазон и др. Също както при метформин, основният им ефект е да понижават инсулиновата резистентност, макар че те постигат това по различен механизъм от метформина. Групата е сравнително нова – първите представители се появяват в края на 90-те години на миналия век. Показани са за лечение на диабет тип II. Основният им страничен ефект е задръжка на вода и поява на отоци, поради което бъбречната функция трябва да бъде вземана под внимание при обмисляне на употребата им. Сърдечната недостатъчност също може да бъде противопоказание.

 

3.  Сулфонилурейни производни

 

Любопитното за тях е, че са първите широко прилагани антидиабетни лекарства, въпреки присъщия за тях риск от покачване на теглото. Групата обхваща няколко представителя, групирани в две поколения. По-съвременните представители се характеризират с по-малко сериозни и по-редки странични ефекти. Най-широко прилагани в глобален мащаб, както и у нас, са гликлазид, глимепирид и глипизид. Дозирането и прилагането им трябва винаги да се извършват много внимателно, тъй като за повечето представители, най-честият страничен ефект е хипогликемията.

 

Сулфанилурейните производни, за разлика от другите две групи лекарства, не повишават поемането на глюкоза от периферните тъкани. Вместо това, те оказват ефект върху клетките на панкреаса, които стимулират да синтезират и освобождават по-големи количества инсулин. Тъй като ефективността им предполага наличието на поне частично съхранена инсулинова секреция, тези лекарства са ефективни единствено при пациенти с диабет тип II.