Първа част на материала

 

4.  Меглитиниди


 

Меглитинидите усилват секрецията на инсулин от панкреаса. Действието им е относително краткотрайно, поради което се приемат с храната или непосредствено след нахранване. Ако се пропусне храненето, се пропуска и съответният прием. У нас най-често прилаган е репаглинид. Страничните му ефекти включват хипогликемия и наддаване на тегло.

 

5.  Алфа-глюкозидазни инхибитори

 

Те са остроумно, макар и частично и индиректно, решение на основния симптом на диабета – високата кръвна захар. Алфа-глюкозидазните инхибитори не усилват секрецията на инсулин и не повишават поемането на глюкоза от периферните тъкани. Вместо това, както показва името им, те инхибират (деактивират) ензима алфа-глюкозидаза, която разгражда нишестето в храната до глюкоза, която бива усвоявана в червата и от там преминава в кръвообращението. Забавеното усвояване на глюкозата поддържа кръвната захар в нива, по-близки до физиологичните. Макар че наистина механизмът им на действие е остроумен, той не е лишен от странични ефекти. Тъй като глюкозата се усвоява в червата много по-бавно от нормалното, тя достига дебелото черво – нещо, което не се случва при нормални условия. Там, тя бива разграждана от бактериите, обитаващи крайните отдели на храносмилателния тракт, при което се отделят органични киселини и газове. Това причинява сериозен метеоризъм и подуване при много пациенти, което често ограничава приложението на тези продукти. У нас най-често се прилага акарбозата.

 

6.  GLP-1 агонисти

 

Това е най-модерната група, последна дума на антидиабетната терапия. Първият представител на групата – ексенатид, бе одобрен за употреба в САЩ само преди две години. Този тип медикаменти тепърва ще добиват популярност, като редица представители на групата са в процес на регистриране за употреба, а други са получили разрешение за прилагане преди няколко месеца. Някои представители се прилагат инжекционно до 60 минути преди хранене, докато депо-формата на ексенатид, която се прилага инжекционно веднъж седмично, получи одобрение от FDA само преди една година. Възможността за прилагане само веднъж за една седмица прави прилагането на такива продукти много удобно и практично, което осигурява на продуктите огромен търговски потенциал. Той е допълнително подсилен от високата ефикасност на лекарствата, както и от благоприятния им профил на безопасност. Най-честият им страничен ефект е гадене.

NEWS_MORE_BOX

7.  Инсулин

 

Последно средство на избор при диабет тип II и първо (и до голяма степен единствено) при тип I, инсулинът е незаменим за десетки милиони диабетици по света. Днес се използва единствено рекомбинантния инсулин, т.е. човешки инсулин, продуциран по биотехнологичен път от микроорганизми, най-често дрожди. Макар че често се говори за „инсулини“, всъщност инсулиновата молекула винаги е една и съща. В различните продукти обаче, се използват различни помощни вещества и носители, които освобождават инсулина с различна скорост от мястото на приложение. Така се получават т.нар. бързо, средно и бавно действащи инсулини, макар че самата инсулинова молекула действа по един и същ начин и с една и съща скорост. Различно бързото й освобождаване, обаче, позволява прилагането на по-малък брой инжекции при използване на "бавнодействащи инсулини“. Също така, става възможно нивата на кръвната захар да бъдат по-прецизно контролирани. Например, ако след нахранване кръвната захар се задържи на прекалено високи нива, това може да бъде бързо коригирано чрез прилагане на "бързодействащи инсулини“. Дозирането на инсулина винаги трябва да бъде извършвано много внимателно, защото предозиране може да доведе до хипогликемия и дори хипогликемична кома