Хепатоцелуларен карцином е рак на черния дроб, който е третата водеща причина за смърт от рак в света. Той засяга един от органите на тялото, които изпълняват много роли.

 

Черният дроб е орган, известен преди всичко с отделянето на жлъчка, която участва във феномена на храносмилането чрез разграждане на мазнините, но също така и в елиминирането на метаболитни отпадъци и токсини.


 

Ролята му е по-широка, тъй като черният дроб участва и във филтрирането на кръвта за елиминиране на токсичните вещества. Той също така произвежда определени протеини, както и холестерол, и съхранява захар и витамини.

 

Хепатоцелуларният карцином представлява 90% от рака на черния дроб. Развива се от хепатоцити, клетките на чернодробния паренхим, които изпълняват основните метаболитни функции на тялото.

 

В 80% от случаите хепатоцелуларен карцином се появява при човек, който вече има патология на черния дроб като цироза, хронично и нелечимо заболяване.

 

Характеризира се с появата на лезии и белези по органа, водещи освен до рак и до тежка чернодробна недостатъчност.

 

Една последица от пиенето на твърде много алкохол е развитието на цироза, въпреки че може да се появи и след вирусна инфекция или когато черният дроб съхранява твърде много мазнини и желязо.

 

Два нови гена, участващи в хепатоцелуларен карцином

Френски изследователи са потърсили генетични фактори, отговорни за развитието на чернодробна патология, като цироза, в хепатоцелуларен карцином.
 

За да отговорят на този въпрос, те са анализирали генетичните вариации при 4000 пациенти, хоспитализирани за чернодробно заболяване, свързано с прекомерна консумация на алкохол.

 

Изследване на асоциацията в целия геном се състои от анализ на генетични вариации в голям панел от пациенти.

 

Тя дава възможност да се изследват корелациите с фенотипа на изследваните участници.

 

По този начин са открити два нови гена, участващи в развитието на хепатоцелуларен карцином в допълнение към трите вече известни гена.
 

Това са гените WNT3A и WNT9A, открити при всички хора. Учените обаче са открили, че има малки генетични вариации в тези гени.

 

 

Защитни генетични вариации

 

От 4000 пациенти, хоспитализирани заради проблеми с алкохола в университетски болници във Франция и Белгия, проучването пок заза, че 32% от пациентите имат защитна генетична вариация на тези два нови гена WNT3A и WNT9A.
 

Тази незначителна модификация на тези два гена "защитава" пациентите и намалява риска от развитие на хепатоцелуларен карцином.

 

От друга страна, 68% от хората, които нямат тази защитна вариация в гените си WNT3A и WNT9A, имат по-висок риск от развитие на рак на черния дроб от този тип.

 

Също така в това проучване изследователите с открили наличието на вредни генетични вариации в трите други известни гена - PNPLA3, TM6SF2, HSD117B13, които имат за последица също увеличаван е на риска от рак на черния дроб, свързан със злоупотребата с алкохол.

 

Учените са открили молекулярни разлики в туморите при пациентите въз основа на това дали имат или нямат генетични вариации в техните WNT3A и WNT9A гени.
 

Тези генетични модификации променят механизмите на канцерогенезата на чернодробните тумори с производството на молекули, които могат да бъдат различни.

 

Канцерогенезата се състои от всички явления и механизми, които карат една "нормална" клетка да стане ракова.

 

Благодарение на това проучване учените искат да подобрят познанията си за процесите на развитие на хепатоцелуларния карцином, свързани с прекомерната консумация на алкохол.

 

Най-добрата превенция е да се ограничи консумацията на алкохолни напитки.

 

Източници:

https://www.science-et-vie.com/corps-et-sante/cancer-du-foie-une-variation-genetique-protege-de-la-maladie-65951?uid=NTAyNDMw

https://www.thelancet.com/retrieve/pii/S1470204521006033