Нов вид лекарства могат да действат като алтернатива на антибиотиците. Те могат и да се използват в комбинирано лечение заедно с антибиотици, където действат за подобряване на ефективността им.


Новата генерация лекарства се нарича антимикробни агенти. Те влияят на бактериите в организма, по-конкретно върху жизнено важни генетични функции на бактериите като транскрипция, транслация и репликация на ДНК, както и образуването на клетъчната стена. По този начин бактериите или се унищожават, или не могат да повлияят по никакъв начин на организма.


Както при антибиотиците, някои микроорганизми могат да развият резистентност към антимикробните препарати, което значително намалява ефективността на този начин за лечение на патогени. Антимикробната и антибиотичната резистентност са проблеми за медицината в глобален мащаб, като една от причините за нарастването на броя микроби с резистентност е глобалното затопляне – множество микроорганизми, които действат като патогени за човешкия организъм, предпочитат топли климати. Освен глобалното затопляне резистентността се дължи и на липсата на чиста вода и канализация на някои части на света, което може да предразположи към разпространението на микроби. Според СЗО антимикробната резистентност се нарежда измежду 10-те най-големи глобални заплахи за човечеството. 


Макар и антимикробиалните средства да са сходни с антибиотичните от гледната точка, че и към тях може да се развие резистентност, тези два вида лечение могат да работят заедно. Научно изследване, което разглежда ефективността на антимикробните средства и резистентността към тях, открива положителни резултати при комбинираното лечение с антимикробни лекарства и антибиотици. 


Причината за тази съвместимост между двете лечения се крие в начина им на действие. Антимикробните средства действат върху вирулентност на микроорганизмите, или способността им да заразяват. Но бактерията остава жива, и при вече налична инфекция антимикробните средства могат да направят микроорганизмите по-чувствителни към имунна атака, и евентуално към ефектите на антибиотиците.


Антимикробните средства се използват против бактерии, вируси, плесени и мухъл. Пестицидите действат като антимикробни препарати, както и дезинфектантите и антисептичните средства. Прекомерната употреба на антимикробни средства е сигурен начин за засилване на антимикробната резистентност. Макар и тези проблеми само да нарастват и да застрашават глобалното здраве, се разработват нови лечения, които да се борят с резистентността.

 

Референции:
McCarthy, R. (2023, September 22) Using next generation antimicrobials to target the mechanisms of infection. Retrieved 2023, September 26 from https://www.nature.com/articles/s44259-023-00011-6