Инфекцията с COVID-19 може да се прояви по различен начин.

 

Някои пациенти ще бъдат асимптоматични или ще имат леки прояви, докато други ще трябва да бъдат лекувани в звено за интензивно лечение или дори ще бъдат в риск за живота си.


 

При наличие на рискови фактори, като затлъстяване, диабет или напреднала възраст, някои здрави допреди това пациенти биват сериозно засягани от SARS-CoV-2 по неразбираеми все още начини.

 

Нашето генетично наследство би могло да обясни тези междуиндивидуални различия.

 

Скорошно проучване е разкрило ген, който удвоява риска от летален изход при заразяване със SARS-CoV-2.

 

Този ген присъства при 61% от населението на Азия и само в 16% от европейците.

 

Друго проучване предполага, че хората, които експресират най-много TYK2 и CCR2 гени, участващи във възпалителния отговор, имат по-висок риск от летален изход при инфекция с COVID-19.

 

Нова статия, публикувана на 13 януари 2022 г. в сп. Nature, пояснява, че е открит сегмент от ДНК, кодиращ гените на имунната система, който би ни предпазил от тежки форми на COVID-19.

 

Сегмент от ДНК, който предпазва от тежки форми

Въпросният ДНК сегмент, разположен на хромозома 12, в хромозомната област 12q24.13, най-вероятно е наследен от неандерталците.

 

За да идентифицират защитния ДНК сегмент, изследователите са разгледали 20 779 генетични записа на хоспитализирани пациенти, включително пациенти от африкански и европейски произход.

 

Наличието на защитен сегмент намалява риска от развитие на тежка форма на заболяването с 23%.

 

По-интересното е, че 80% от хората от африкански произход са носители на защитния фрагмент.

 

Което може да обясни защо вирусът е по-малко опустошителен на този континент.

 

Сегмент, участващ в имунния отговор

Защитният сегмент е с размер на 75 килобази и кодира три гена на имунната система: OAS1, OAS2 и OAS3.

 

При хора, носещи защитния вариант гени, протеинът от гена OAS1 ще бъде с 60% по-дълъг.

 

Неговата мисия е да разгради и унищожи вируса SARS-CoV-2.

 

Колкото е по-дълъг, толкова е по-ефективен в борбата с вируса.

 

По-доброто разбиране на генетичните механизми, обясняващи защо някои хора се защитават по-добре от други срещу SARS-CoV-2, може да позволи от една страна да се идентифицират предварително хората, които ще развият тежка форма на заболяването, за да се осигурят по-добри и по-насочени грижи към пациенти в нужда.

 

Тези открития също ще допринесат за разработване на нови лечебни средства и подходи.

 

Източници:

https://www.futura-sciences.com/sante/actualites/coronavirus-gene-protege-formes-graves-covid-19-ete-identifie-96151/

https://www.nature.com/articles/s41588-021-00996-8