Пет ключови протеина в кръвта могат да предскажат риска от по-тежко протичане на коронавирусна инфекция.

 

Проучване сред лекуващи се в болница пациенти с Ковид-19 показва, че нивата на тези протеини са по-високи при тези от тях, чието състояние се влошава повече.


 

Тези протеини се свързват с неутрофилите: имунни клетки, които могат да предизвикат твърде силни възпалителни процеси и съсирване на кръвта в белите дробове.

 

Някои от тези протеини имат повишени нива при хората със затлъстяване, които са със завишен риск от по-тежко протичане на Ковид-19.

 

Ако допълнителни проучвания потвърдят констатациите, откритието може да доведе до разработването на нови кръвни тестове и нови терапии за тежките случаи на Ковид-19.

 

По данни на Центровете за контрол и превенция на заболяванията в САЩ около 81% от хората с Ковид-19 развиват само леки или умерени симптоми като треска и кашлица.

 

Около 14% от всички заболели страдат от затруднения с дишането и ниски нива на кислород в кръвта.

 

Приблизително 5% се разболяват тежко и може да се нуждаят от лечение в интензивно отделение за остър респираторен дистрес и полиорганна недостатъчност.

 

Предишни изследвания очертаха следните биомаркери за тежък Ковид-19:

  • Имунните сигнални молекули, наречени цитокини;
  • Два вида имунни клетки: моноцити и макрофаги;
  • Фактор на кръвосъсирването.

 

Засега не е ясно защо някои хора с тежко заболяване се възстановяват, докато други се разболяват критично.

 

В ново проучване изследователи от Медицинското училище в Йейл в Ню Хейвън, стигат до извода, че нивата на пет протеинови биомаркера в кръвта на пациенти с Ковид-19 в болница успешно предсказват състоянието на кои от тях ще стане критично.

 

И петте протеина играят роля в активирането на друг тип имунни клетки, известни като неутрофили. Проучването е публикувано в списание Blood Advances.

 

В него се изследват кръвните проби на 85 души, сред които контролна група от 13 души без симптоми на Ковид-19. Учените използват алгоритъм за машинно обучение, за да открият кои са петте протеина, които най-добре предсказват кой ще се разболее тежко.

 

Според учените тези пет протеинови биомаркери са по-добри предиктори за критично заболяване, отколкото някои цитокини, свързани с тежък Ковид-19.

 

Те се оказват и добри предсказатели за смъртността, защото нито един от пациентите с ниски нива на тези биомаркери не е починал от Ковид-19.

 

За да потвърдят значението на неутрофилите за предсказване на тежък Ковид, учените също така анализират резултатите от кръвните тестове от повече от 3000 души, които се лекуват в болницата в Йейл Ню Хейвън.

 

Анализът разкрива, че при хората със завишен брой на неутрофилите вероятността да починат от Ковид-19 е по-висока.

 

Предишни изследвания свързват някои от протеиновите биомаркери за Ковид, които новото проучване идентифицира, със затлъстяването.

 

Данните на Центровете за контрол и превенция на заболяванията в САЩ показват, че затлъстяването утроява риска за хоспитализация на човек с Ковид-19, а индексът на телесна маса има положителна връзка със смъртността от заболяването.

 

 

Източник:

https://ashpublications.org/bloodadvances/article/5/5/1164/475293/A-neutrophil-activation-signature-predicts

https://www.medicalnewstoday.com/articles/covid-19-5-blood-proteins-predict-critical-illness-and-death

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/clinical-guidance-management-patients.html