Хроничното главоболие се нарежда сред първите места по честота на оплакванията сред населението по цял свят. Две са основните разновидности, под чиято форма се проявява неприятното усещане – мигренозно главоболие (при което болката е често с едностранна локализация, пулсиращ характер, придружена от гадене и/или повръщане, светло и/или шумочувствителност) и тензионно главоболие (при което болката често е с двустранна локализация, обхващаща като обрач главата, често на фона на стрес). Наред с тези най-чести фроми на главоболие, в последно време все повече се говори за т.нар. медикаментозно-индуцирано главоболие.


Медикаментозно индуцираното главоболие представлява хронична форма на главоболие, което се явява в повече от 15 дни в месеца, в рамките на 3 или повече последователни месеца. Причина за неговото развитие е злоупотребата с медикаменти, повлияващи болковата симптоматика. Това могат да бъдат както обикновени болкоуспокояващи средства (от групата на нестероидните противовъзпалителни средства – парацетамол, ибупрофен, както и аналгин и др.), така и специфични медикаменти, които се предписват най-често при лечение на мигренозно главоболие (триптани, ерготамини). Комбинираните препарати, в които най-често се съдържа и кофеин (напр. комбинация парацетамол и кофеин) представлява един от водещите рискове за хронифициране на болковата симптоматика, когато се употребяват нецелесъобразно.


За да се определи едно главоболие като медикаментозно индуцирано трябва да е налице прекомерна употреба на дадено болкоуспокояващо средство от изброените. Под прекомерна употреба се разбира приемането на болкоуспокояващия  медикамент в повече от 10 дни в месеца, независимо от съответната дозировка. Важна е и честотата на приема – приблизително около 3 дни в седмицата.Диагноза

1. Диагностични критерии за медикаментозно индуцирано главоболие, вследствие свръхипотреба на триптани (специфично лечение на мигрена) са:


А. Главоболието трябва да притежава следните характеристики:

 • Хроничен характер (над 15 дни в месеца);
 • Преобладаваща едностранна локализация;
 • Пулсиращ характер;
 • Средно или силно по интензитет главоболие;
 • Усилване на главоболието при физическа активност (напр. вървене, изкачване на стълби) или избягване на физическата активност по време на главоболие;
 • Съпровождащи главоболието – гадене и/или повръщане; светло и шумочувствителност.

Б. Регулярен прием на триптани в над 10 дни от месеца , в рамките на 3 или повече последователни месеца, независимо от формата на приема.


В. Засилване на главоболието на фона на приема на триптани.


Г. Отслабване на главоболието в рамките на 2 месеца след преустановяване приема на триптани и връщането му към неговите характеристики в началото.


2. Диагностични критерии за медикаментозно индуцирано главоболие, възникващо на фона на свръхупотреба на болкоуспокояващи средства:


А. Главоболието трябва да притежава следните характеристики:

 • Хроничен характер (в над 15 дни от месеца);
 • Тъп, притискащ (непулсиращ) характер;
 • Лек до умерен интензитет на болката;
 • Двустранна локализация.

Б. Прием на болкоуспокояващи средства в над 15 дни от месеца, регулярно, в рамките на 3 или повече месеца.


В. Засилване на главоболието на фона на увеличения прием на болкоуспокояващи медикаменти (аналгин).


Г. Отслабване на главоболието в рамките на 2 месеца след преустановяване на приема на аналгин и връщането му към първоначалните му характеристики.


3. Сходни са диагностичните критерии при прекомерна употреба на опиоидни аналгетици (напр. кодеин), като при тях е най-голям риск от повторна поява на медикаментозно-индуцирано главоболие след проведенето лечебно преустанояване на техния прием.


4. Диагностични критерии за медикаментозно индуцирано главоболие, развиващо се на фона на свръхупотреба на комбинирани болкоуспокояващи средства (най-често съдържащи кофеин като добавка):


А. Главоболието притежава следните характеристики:

 • Хроничен характер (в над 15 дни от месеца);
 • Стягащ/притискащ (непуслиращ) характер;
 • Лек или умерен интензитет (т.е физическата активност може да намалее, но не се избягва напълно);
 • Двустранна локализация.

Б. Прием на комбиниран болкоуспокояващ препарат в повече от 15 дни от месеца, регулярно, в рамките на 3 или повече месеци.


В. Засилване на главоболието на фона на увеличения прием на комбиниран болкоуспокояващ препарат.


Г. Отслабване на главоболието в рамките на 2 месеца след преустановяване употребата на медикамента и връщане към първоначалните му характеристики.

 


Практически всеки медикамент, който може да се приложи в острата фаза за овладяване на болковата симптоматика, може при неправилна употреба да доведе до хронифициране на състоянието, до изменение на първоначалните характеристики на главоболието и дори до поява на съпровождащи признаци – гадене/повръщане, нарушена концентрация, виене на свят проблеми със съня и др. Причината е обезчувствяване в дългосрочен план на болковите рецептори към съответния медикамент и свободно пропускане на болковите сигнали към мозъка. Подобрението на болковата симптоматика на фона на спиране на приложеното досегащно лечение е достатъчен критерий за наличието на медикаментозно-индуцирано главоболие.


Лечение

Лечението се състои в преустановяване приема на досегашното болкоуспокояващо средство. Много често на този фон се появява т.нар. абстинентно главоболие, което може да е много силно по интензитет, придружено от гадене, повръщане, световъртеж, сърцебиене, неспокойствие, нарушение на съня. Максимумът на интензитет е около третия-четвъртия ден. Продължителността обикновено е около 7-10 дни. Много често на 14-я ден пациентите се събуждат без главоболие. 


Тъй като медикаментозно индуцираното главоболие много често се явява на фона на друг първичен тип главоефективно лечеболие – мигренозно най-често – важно е по-нататък да се приложи ефективно лечение на последното, за да не се стигне отново до неправилна употреба на болкоуспокояващи меидканети.