В първата тема на поредицата бе споменато, че съществуват четири основни типа хормони в човешкото тяло. Най-популярни и споменавани сред тях са стероидните хормони, но какво се знае за тях?
 
Всички стероидни хормони водят началото си от общ прекурсор – молекула предшественик: холестерол. Холестеролът е мастна молекула, която се синтезира във всички животински клетки като жизненоважен структурен елемент на клетъчните мембрани. Благодарение на тази молекула, животинските клетки могат да променят формата си (като разтегливите мускулни клетки), за разлика от растителните, които са силно ограничени от клетъчните си стени.
 
За стероидните хормони са характерни бавни и продължителни ефекти (време от отделяне до действие), предимно негенетични по същество. Разнасяни от кръвта са им необходими 10-15 минути за да преминат през цялата циркулационна система и често циркулират с часове, но могат да влияят и на различни нервни рецептори. 
 
Времето за предаване на нервен сигнал, например - от палеца на крака до мозъка, е около 150 милисекунди (0,15 сек). Характерна за стероидните хормони функция е тази на невромодулатор – те влияят на нервната активност, могат да я ускоряват или забавят, могат да променят мозъчната динамика и др.
 
NEWS_MORE_BOX
 
Според изследване от 2014 г., стероидите, действащи в мозъка силно влияят на обработката на информация и могат рязко да модулират възприятията и сензороно-двигателните връзки, като тези между зрително възприятие и мускулна реакция.
 
В допълнение, стероидните хормони влият върху контрола и регулацията на имунната система, възпалителните процеси, електролитния и воден баланс, сексуалната функция
 
Спрямо мястото, в което се синтезират, стероидните хормони биват кортикостероиди, предимно произведени в кората на надбъбречната жлеза или полови стероиди – произведени в половите органи или плацентата. 
 
Спрямо рецепторите, с които молекулите на хормона се свързват, те се разделят допълнително на 5 групи: глюкокортикоиди, минералкортикоиди, андрогени, естрогени и прогестогени.