Държавната регулация над мелатонина варира силно по света. В някои държави се приема за лекарствено средство и се подлага на строг фармакологичен контрол и медицински изисквания (Япония, Дания), а в други се приема за естествен природен продукт и хранителна добавка (САЩ, Канада), които се радват на много по-слаб контрол и технологични изисквания.
 
В САЩ, за където има подобна статистика, мелатонинът е 4-тото най-продавано природно средство в аптеките, следващо плътно след рибните масла, глюкозамините и пробиотиците. Според данни на щатското правителство през 2003 г. пазарът на мелатонин само в САЩ бил оценен на 62 милиона долара годишно, а през 2014 г. той вече надхвърля 378 милиона.
 
Тази огромна и растяща индустрия води началото си от първото десетилетие на миналия век, когато било открито, че епифизата отделя субстанция с ясно изразени психологични ефекти. Тя била именувана като мелатонин едва пред 1958 г., още преди да се открие, че се синтезира и отделя в човешкото тяло спрямо циркадния му ритъм и количеството получена светлина. Прилага се и се препоръчва при третиране на безсъние с различни причинители – хронично, остро, вследствие на заболяване или пътуване.
 
За съжаление, клиничните тестове на мелатонина далеч не са толкова впечатляващи, колкото по рекламите. Според проучване от 2014 г. (данните от него –на този линк), приемът на допълнителен мелатонин води до ускоряване на заспиването с 4-11 минути, увеличава общата продължителност на съня с 8,2 - 18,2 минути, повишава слабо качеството на сън, а при страдащи от циркадна дисртитмия (jet lag), се докладва за удължена с 18,2 минути способност за сън, но без промени в скоростта на заспиване или качеството на съня.
 
NEWS_MORE_BOX
 
В допълнение към слабата ефективност на милатониновите добавки, самите продукти също страдат от липсата на по-строг контрол. Обзор на качествения контрол над мелатонин-съдържащите средства за контрол над съня разкрива, че те са масово подвеждащи и безконтролно произвеждани. Количеството мелатонин почти никога не отговаряло на заявеното на опаковката, като варирало от - 83% да + 478% от декларираното количество. В 26% от тестваните продукти пък, били открити недокладвани количества от неврохимикала серотонин. Макар да е прекурсор на мелатонина, той няма терапевтични ефекти в тези средства, а е просто замърсител, останал в непречистения продукт и може да доведе до неприятни странични реакции.
 
Преди употребата на лекарствено средство, съдържащо мелатонин, се съветва обстойно да се провери репутацията на производителя и продукта, дори да се приема след предписание от лекар и още повече - ако е закупено извън Европейския Съюз. В ЕС и Канада, огромна част от хранителните добавки с мелатонин вече са забранени за продажба.