Холинът е есенциален нутриент, който се причислява към групата на водоразтворимите витамини В, известен още като витамин В4. Той е необходим за нормалното протичане на функциите в клетките. Тъй като не се синтезира в нужното количество в тялото е необходимо да си го набавяме чрез храната. Някои автори отнасят холина към групата на витамините, а други към минералите. Поради неговите свойства, той най-често се причислява към витамините от група В.

 

Какви са функциите на витамин В4. Той има важна роля за нормалното протичане на много процеси в тялото.


  • Холинът е необходим за синтезата на мазнините, които изграждат клетъчните мембрани.
  • Той участва в синтезата на медиаторите, чрез които клетките общуват помежду си.
  • Витамин В4 участва в метаболизма и транспорта на мазнините в тялото. Той е отговорен за поддържането на нивата на холестерол. Недостатъчните нива на холин водят до повишаване на холестерола и триглицеридите.
  • Холинът заедно с други витамини като витамин В12 и фолат (витамин В9) вземат участие в процеса на синтез на ДНК.
  • Витаминът е необходим за синтезата на ацетилхолин (изключително важен невротрансмитер).

Той е отговорен за паметта, регулира сърдечната дейност и други основни функции.

 

От колко витамин В4 имаме нужда? Една малка част от витамина се синтезира в черния дроб с помощта на витамините В12 и В9. Този синтез обаче не покрива всички нужди на организма ни, което налага да си набавяме останалото количество чрез диетата. Това е необходимо условие за нормален растеж и протичане на жизнените процеси в тялото. Няма точно определена доза на витамин В4, за която да се каже, че удовлетворява дневните нужди на тялото.

 

Нуждите от витамина силно варират взависимост от възраст, здравословно състояние, пол и други критерии.

 

Дефицит на витамин В4. Недостатъчният прием на витамина е съпроводено с появата на умора, слабост, раздразнителност, нервен срив и др. При децата се наблюдава изоставане в растежа и развитието. Недостигът на холин силно забавя мозъчното развитие. Ниските дози на витамина се свързват и с чернодробни заболявания, повишени кръвно налягане и световъртеж.