Хроничната обструктивна белодробна болест - ХОББ води до преждевременно стареене и увреждане на имунната система.

 

Това показва проучване, проведено в Медицинския факултет на Университета на Сао Пауло - FM-USPв Бразилия, публикувано в сп. Immunity & Ageing.


 

Откритието може да помогне да се обясни защо пациентите с ХОББ реагират лошо на ваксините и са по-податливи на инфекциозни процеси.

 

Установено е, че пациентите с ХОББ показват редица промени, свързани със стареенето на имунната система, най-вече при тях се наблюдана намаляване на CD4+ и CD8+ Т-лимфоцитите, които са ключови елементи на имунната система.

 

Проучването се е провело с 92 участници, разделени в четири групи: пациенти с ХОББ (21), пушачи без данни за белодробно заболяване (22), здрави по-възрастни участници (29) и по-млади участници (20).

 

Анализът на кръвните проби от всичките четири групи участници е бил извършен с цел откриване на седем маркера, свързани с късната диференциация, стареенето и изчерпването на клетките на имунната система.

 

Изследователите са установили, че при пациентите с ХОББ има клетки, експресиращи всички търсени маркери и че това потвърждава преждевременното стареене на имунната система.

 

ХОББ е хронично възпалително заболяване, характеризиращо се с прогресивна обструкция на въздушния поток и обикновено се предизвиква от тютюнопушене и атмосферно замърсяване.

 

С увеличаването на средната възраст на населението, разбирането на механизмите, участващи в стареенето на имунната система, е важно по няколко причини.

 

Знаейки как да лекуваме възрастни хора, с тяхната повишена уязвимост към рак и инфекции и по-слаб отговор към ваксините,  можем да намерим по-добри начини за подобряване на ефективността на имунната система.

 

Анализът на кръвни проби от пациенти с ХОББ в проучването е показало по-бързо стареене на Т-клетките, отколкото при здрави хора на същата възраст.

 

Резултатите за групата пушачи предполагат, че както умереното, така и редовното тютюнопушене не ускорява стареенето на имунната система, в сравнение с резултатите при здрави възрастни.

 

Друго проучване е изследвало ефектите от физическите упражнения върху имунния отговор на пациенти с ХОББ.

 

Установено е, че рехабилитацията забавя клетъчното стареене по някои параметри и повишава приноса на Т-клетките към имунния отговор.

 

Резултатите показват, че пациентите с ХОББ имат по-висок дял на изтощени Т-клетки, както и намален функционален капацитет.

 

Стареенето на имунната система  е свързана със спад в нейните функционални възможности.

 

Процесът засяга както вродения, така и адаптивния имунитет.

 

Стареенето се характеризира с намаляване на количеството Т-клетки, които са узрели, но все още не са активирани при среща със съответните антигени, както и увеличаване на количеството Т-клетките на паметта.

 

Т-клетките на паметта преминават през три етапа на развитие.

 

При първия, който продължава до около 10-годишна възраст, част от Т-клетките се превръщат в клетки на паметта в отговор на стимулация от специфични антигени.

 

Във втория етап, циркулиращите Т-клетки на паметта достигат до определено ниво и остават в него до настъпване на зряла възраст.

 

В третия, честотата и функционалността на тези клетки се променят след дълъг период на стабилност, което води до повишаване на чувствителността към инфекции, причинени от имунна дисрегулация като част от стареенето и физиологичния спад на имунната система.

 

В проучването изследователите откриват, че този етап от развитието на имунната система е нарушен при пациенти с ХОББ.

 

При тях се наблюдават намален набор от клетки, налични за отговор на патогени, и по-голяма част от тези клетки е увредена поради късна диференциация, стареене или изтощение.

 

Референции:

https://dx.doi.org/10.1186/s12979-022-00267-y